دانلود فایل


دانلود تحقیق بررسی خواص ساختاری و الکترونی هیبرید گرافن - دانلود فایلدانلود فایل دانلود تحقیق بررسی خواص ساختاری و الکترونی هیبرید گرافن

دانلود فایل دانلود تحقیق بررسی خواص ساختاری و الکترونی هیبرید گرافن واژگان کلیدی:نظریه تابعی چگالی، گرافن، دی­اکسید ­تیتانیوم، سولفید­کادمیوم.
گرافن ورقه ای دو بعدی (2D) از اتم های کربن در یک پیکربندی شش ضلعی (لانه زنبوری) است. اتم¬های کربنی درگرافن با هیبرید SP2 به هم متصل شده اند [4-1]. گرافن جدیدترین عضو خانواده¬ی مواد کربنی گرافیتی چند بعدی می باشد. این خانواده شامل فولرن به عنوان نانوماده ی صفر بعدی (0D)، نانولوله های کربنی به عنوان نانوماده¬ی یک بعدی (1D) و گرافیت به عنوان یک ماده سه بعدی 3D)) می باشد. اصطلاح گرافن برای اولین بار در سال 1986 معرفی شد که از ترکیب کلمه¬ی گرافیت و یک پسوند (ان) که به هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای اشاره دارد ایجاد شد. غیر از گرافن تک لایه و دولایه، لایه های گرافنی از 3 تا 10 لایه را به نام گرافن کم لایه و بین 10 تا 30 لایه را به نام گرافن چند¬لایه، گرافن ضخیم و یا نانو بلورهای نازک گرافیتی، می نامند [6-5].
با در نظر گرفتن توجه دانشمندان به گرافن و امید به کاربردهای مختلف آن در آینده¬ی نزدیک، تلاش های تحقیقاتی زیادی به روش های تولید، درک ساختار و خواص گرافن اختصاص داده شده است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.


مقدمه 1
1-1 گرافن: تعریف و تاریخچه 1
1-2 خواص و کاربردهای گرافن 2
1-3 معرفی دی¬اکسید تیتانیوم 3
1-4 معرفی سولفیدکادمیوم 4
1-4-1 کاربردهای سولفیدکادمیوم 4
1-5 هدف کلی پژوهش 5
1-6 مروری برپژوهش¬های انجام شده 5
فصل دوم 7
رهیافت محاسباتی 7
2-1تئوری تابعی چگالی 8
2-2 حل معادله شرودینگر بس الکترونی 9
2-2-1 تقریب بورن- اپنهایمر 9
2-2-2 نظریه¬ی توماس- فرمي- دیراک 11
2-2-3 تقریب الکترون مستقل 12
2-3 قضایای هوهنبرگ-کوهن 12
2-4 رهیافت کوهن-شم 13
2-4-1 حل معادلات کوهن- شم با استفاده از امواج تخت(PW) 16
2-5 محاسبه¬ی پتانسیل تبادلي-همبستگي 19
2-5-1 تقریب چگالی موضعی(LDA) 20
2-5-2 تقریب شیب تعمیم¬یافته (GGA) 21
2-6 شبه پتانسیل 22
2-6-1 انواع شبه پتانسیل 23
2-6-1-2 شبه پتانسیل ابتدا به ساکن 24

صفحه
فصل سوم 26
بررسی خواص ساختاری هیبرید گرافن و دی¬اکسید تیتانیوم 26
3-1 گرافن به عنوان بستر 26
3-2 بهینه سازی پارامترهای محاسباتی 26
3-3 جذب دی¬اکسید تیتانیوم بر گرافن 28
فصل چهارم 34
بررسی خواص ساختاری و الکترونی ترکیب گرافن و سولفیدکادمیوم 34
مقدمه 34
4-2 جذب سولفیدکادمیوم برگرافن 34
4-3 ویژگی¬های هندسی 35
4-4 ویژگی¬های الکترونی 37
فصل پنجم 41
مقایسه هیبرید ویژگی¬های گرافن/دی¬اکسید تیتانیوم و هیبرید گرافن/سولفیدکادمیوم 41
5-1 خواص ساختاری 41
5-2 خواص الکترونی 42
فصل ششم 48
نتیجه گیری و پیشنهادها 48
منابع:


دانلود تحقیق بررسی خواص ساختاری و الکترونی هیبرید گرافن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق بررسی خواص ساختاری و الکترونی هیبرید گرافن

دانلود تحقیق بررسی خواص ساختاری و الکترونی هیبرید گرافن. فوتوکاتالیستهای
نیمههادی ترکیباتی هستند که در اثر تابش نور، واکنشهای الکترونی و شیمیایی ...

دانلود تحقیق بررسی خواص ساختاری و الکترونی هیبرید گرافن | دانلود ...

16 ا کتبر 2016 ... گرافن[1] ورقه ای دو بعدی (2D) از اتم های کربن در یک پیکربندی شش ضلعی (لانه
زنبوری) است. اتمهای کربنی درگرافن با هیبرید SP2 به هم متصل ...

انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران

Analysis of a Microwave Hybrid Graphene-Metal Branch Line Coupler ... بررسی
خواص الکتریکی نانوساختار TiO2 بر روی نانو ساختار سیلیکان متخلخل ... چشمه
نوین تابش امواج الکترومغناطیسی حاصل از عبور الکترونهای نسبیتی از یک بلور
..... در سومین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران می رساند مجموعه مقالات ارایه
شده ...

پایان نامه های دانلودی رشته مهندسی شیمی - دانلود پایان نامه و سمینار ...

پایان نامه ارشد رشته مهندسی شیمی نساجی الیاف : بررسي و پيشرفت ها ی توليد
الياف ... پایان نامه ارشد شیمی : پیشرانه های موشکی مایع ، ژل و هیبرید · پایان نامه
ارشد شیمی ..... پایان نامه ارشد : بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و
الکترونی ... نامه ارشد :به کارگیری N-گرافن دوپه شده با نانوذرات پلاتین و نانو
کامپوزیت Pt- ...

دانلود تحقیق بررسی خواص ساختاری و الکترونی هیبرید گرافن - هایدی

23 جولای 2016 ... گرافن[1] ورقه ای دو بعدی (2D) از اتم های کربن در یک پیکربندی شش ضلعی (لانه
زنبوری) است. اتمهای کربنی درگرافن با هیبرید SP2 به هم متصل ...

نانومواد پایه گرافن برای کاربرد ذخیره‌سـازی انرژی به صورت خازنی ...

11 مارس 2017 ... مواد پایه گرافنی به دلیل ساختار منحصر‌به‌فرد دوبعدی و خواص فیزیکی ... در این
مقاله به بررسی کاربردهای نوین گرافن در ابرخازن‌ها پرداخته می‌شود. ... برای مثال
گرافن تک‌لایه خواص الکترونیکی کوانتومی از خود نشان می‌دهد، در ..... کامپوزیت
هیبریدی نانولوله کربنی/گرافن را به همراه پلی آنیلین نیز استفاده می‌کنند.

پایان نامه های کارشناسی ارشد فوتونیک - دانشگاه شهید بهشتی

ترابرد الکترون در ليزرهای کوانتومی آبشاری با استفاده از تابع گرين غير تعادلی.
راهنما: دکتر ... بررسی مد نقص در بلور نوری مغناطیسی يک بعدی با ساختار ميکرو ...

اصل مقاله (746 K)

9 ژوئن 2015 ... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ. ﻫﺎي ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي ﭘﻠﯽ. ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ/ﺗﺎﻟﮏ/ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎ ﺧﻮاص
ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ. ﻫﺎي ﭘﻠﯽ. ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ/ﮔﺮاﻓﻦ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ روش ...

انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران

Analysis of a Microwave Hybrid Graphene-Metal Branch Line Coupler ... بررسی
خواص الکتریکی نانوساختار TiO2 بر روی نانو ساختار سیلیکان متخلخل ... چشمه
نوین تابش امواج الکترومغناطیسی حاصل از عبور الکترونهای نسبیتی از یک بلور
..... در سومین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران می رساند مجموعه مقالات ارایه
شده ...

پایان نامه های دانلودی رشته مهندسی شیمی - دانلود پایان نامه و سمینار ...

پایان نامه ارشد رشته مهندسی شیمی نساجی الیاف : بررسي و پيشرفت ها ی توليد
الياف ... پایان نامه ارشد شیمی : پیشرانه های موشکی مایع ، ژل و هیبرید · پایان نامه
ارشد شیمی ..... پایان نامه ارشد : بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و
الکترونی ... نامه ارشد :به کارگیری N-گرافن دوپه شده با نانوذرات پلاتین و نانو
کامپوزیت Pt- ...

دانلود رایگان مقاله با ترجمه : بور و نانولوله های کربنی نیتروژن دوپ شده ...

10 دسامبر 2010 ... دریافت مقاله با ترجمه فارسی sciencedirect : Boron- and ... دوپینگ نانولوله های
کربنی و گرافن با بور و نیتروژن به ارمغان می آورد در مورد تغییرات قابل توجهی در
ساختار الکترونی و خواص. ... Semiconductor with intrinsic spin: a hybrid structure
of zigzag edge graphene nanoribbon/single‐walled carbon nanotube.

متالورژی دیتا metallurgydata

لینک دانلود کل مطالب استاندارد آزمایش پیچش ، Torsion ، گزارش کار و شرح.
برچسب‌ها: استاندارد ... میکروسکوپ الکترونی ... تست گوه: ساختار و درصد كربن در
ريخته گری چدن ... دانلود رایگان کتاب Modern Physical Metallurgy . ... فیلم ساخت و
بررسی خواص مکانیکی و متالورژی لوله گاز ... متال هیبرید جاذب هیدروژن-metal
hyibride

پایان نامه های مهندسی شیمیمرجع دانلود متن کامل پایان نامه | مرجع دانلود ...

18 مارس 2014 ... پایان نامه ارشد رشته مهندسی شیمی نساجی الیاف : بررسی و پیشرفت ها ی تولید ... ژل
و هیبرید · پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی : مطالعه تجربی جداسازی اتیلن .....
نامه ارشد : بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی ... پایان نامه
ارشد :به کارگیری N-گرافن دوپه شده با نانوذرات پلاتین و نانو ...

متالورژی دیتا metallurgydata

لینک دانلود کل مطالب استاندارد آزمایش پیچش ، Torsion ، گزارش کار و شرح.
برچسب‌ها: استاندارد ... میکروسکوپ الکترونی ... تست گوه: ساختار و درصد كربن در
ريخته گری چدن ... دانلود رایگان کتاب Modern Physical Metallurgy . ... فیلم ساخت و
بررسی خواص مکانیکی و متالورژی لوله گاز ... متال هیبرید جاذب هیدروژن-metal
hyibride

دانلود تحقیق بررسی خواص ساختاری و الکترونی هیبرید گرافن

گرافن[1] ورقه ای دو بعدی (2D) از اتم های کربن در یک پیکربندی شش ضلعی (لانه
زنبوری) است. اتمهای کربنی درگرافن با هیبرید SP2 به هم متصل شده اند [4-1]. گرافن
...

تکنولوژی پلیمرها - الیاف

اين نوع كامپوزيت را كامپوزيت هيبريد مي‌نامند. ... عوامل موثر بر اندازه تخلخل الیاف
نانو بررسی شد طرح گفت : ابتدا کوپلیمر ... این پژوهشگر خاطرنشان کرد: روزنه‌ها
نقش مهمی در تعیین خواص ساختارهای متخلخل دارند و عموما به سبب افزایش سطح ...
میکروسکوپ الکترونی پیمایشگر نشان داد که اکسید گرافن و نانولوله‌ها در طول
ریسندگی ...

مقالات ترجمه شده رشته شيمی گروه ترجمه تخصصی البرز

Photostability Study of Ciprofloxacin with Cyclodextrins, بررسی پایداری نوری ...
آرایه های نانولوله ی TiO2 اصلاح شده با گرافن به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد میکرو
.... منافذ 2 تا 50 نانومتر است) و مواد هیبریدی(ترکیبی، قطعات معدنی توسط واحدهای
آلی ... تاثیر دوپینگ کبالت بر خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذرات اکسید روی
تهیه ...

(نانو) ساختارهای کربنی مستقیما با هیبرید اتم - دانشگاه صنعتی شاهرود

13CNMR یک تکنیک بسیار خوب و دقیق در بررسی ساختار مولکولی است. ... در این
مدل اوربیتال های هر اتم (که دربرگیرنده الکترون های پیوندی است) با یکدیگر
ترکیب ... در مورد گرافن (صفحات گرافیتی) هیبرید کربن، sp2 می باشد. ...... به
روش های تولید، درک ساختار و خواص گرافن اختصاص داده شده است که در مقاله بعد به
طور مختصر ...

اخبار علمی سال 1394-مرکز پژوهش متالورژی رازی

این هواپیما هیبریدی است و به دلیل آلایندگی کم و نداشتن آلودگی صوتی مورد
استقبال قرار گرفته است. در آزمایش اولیۀ این هواپیما، بخش بالن‌مانند آن با 1.3
میلیون ...

رزومه - مرتضی فتحی پور - دانشگاه تهران

"فناوری ساخت قطعات الکترونیکی، فناوری VLSI سیلیسیمی: اساس، روش های اجرا و
مدل سازی ... "Tunable Bandgap in Bilayer Armchair Graphene Nanoribbons:
Concurrent .... "Design of a Hybrid Closed Loop Control System for a MEMS
Accelerometer ..... "بررسی تاثیر پارامترهای ساختاری بر مشخصه های الکتریکی
افزاره های نانو ...

پایان نامه های کارشناسی ارشد فوتونیک - دانشگاه شهید بهشتی

ترابرد الکترون در ليزرهای کوانتومی آبشاری با استفاده از تابع گرين غير تعادلی.
راهنما: دکتر ... بررسی مد نقص در بلور نوری مغناطیسی يک بعدی با ساختار ميکرو ...

اصل مقاله (746 K)

9 ژوئن 2015 ... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ. ﻫﺎي ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي ﭘﻠﯽ. ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ/ﺗﺎﻟﮏ/ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎ ﺧﻮاص
ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ. ﻫﺎي ﭘﻠﯽ. ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ/ﮔﺮاﻓﻦ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ روش ...

مقاله تعریف متیلاسیون - مقاله انگلیسی telegram-gap - سحر پیپر

مقاله ISI توابع متیلاسیون DNA: جزایر، شروع سایت، بدن ژن و فراتر از آن ...
Exercise elicits gene expression changes that trigger structural and ورزش موجب ....
denervation (RDN) in patients اهداف این پژوهش به دنبال بررسی اثر قطع عصب ...
الکترود باید مسیر به خوبی تعريف شده برای حمل و نقل یونی و الکترونیکی کارآمد
نگه دارید.

رزومه - مرتضی فتحی پور - دانشگاه تهران

"فناوری ساخت قطعات الکترونیکی، فناوری VLSI سیلیسیمی: اساس، روش های اجرا و
مدل سازی ... "Tunable Bandgap in Bilayer Armchair Graphene Nanoribbons:
Concurrent .... "Design of a Hybrid Closed Loop Control System for a MEMS
Accelerometer ..... "بررسی تاثیر پارامترهای ساختاری بر مشخصه های الکتریکی
افزاره های نانو ...

دانلود تحقیق بررسی خواص ساختاری و الکترونی هیبرید گرافن - هایدی

23 جولای 2016 ... گرافن[1] ورقه ای دو بعدی (2D) از اتم های کربن در یک پیکربندی شش ضلعی (لانه
زنبوری) است. اتمهای کربنی درگرافن با هیبرید SP2 به هم متصل ...

لیست فایلهای علوم پایه :: پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه ...

22 دسامبر 2015 ... 212, دانلود پایان نامه بررسی شدت آلودگی هوا و خاک (برگ درخت اقاقیا به عنوان ..... 189
, Metal artifact reduction strategies for improved attenuation correction in hybrid
PET/CT imaging .... 389, ساختار الکترونی و خواص نوری جامدات مغناطیسی ... OF
INORGANIC FULLERENE TYPE WS2 AND GRAPHENE HYBRIDS.

دانلود تحقیق بررسی خواص ساختاری و الکترونی هیبرید گرافن

19 سپتامبر 2016 ... دانلود تحقیق بررسی خواص ساختاری و الکترونی هیبرید گرافن گرافن ورقه ای دو
بعدی (۲D) از اتم های کربن در یک پیکربندی شش ضلعی (لانه ...

پاورپوینت بررسی سازگاری سلولی و مولکولی

به صفحه دانلود فایل(پاورپوینت بررسی سازگاری سلولی و مولکولی)خوش آمدید برای
.... در این مقاله به بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی ذرات مغناطیسی و همچنین میزان ...
pendf-final.ppt_compatibility_mode.pdf ذخیره شده مشابه ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ..... تعلق
داشته، توزيع الكترونها با آرايش الكتروني اتمها سازگاري بيشتري داشته باشد.

مقاال ت - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

با آشکار شدن ویژگی های ساختاری و الکترونيکی منحصربه فرد گرافن، مشخص
گردید ... یکدیگر هيبرید می شوند تا پيوندهای قوی کواالنسی را در یک صفحه. به
وجود آورند. اربيتال p، ... گردید. در تحقيقات گرافن، با ابداع روش ورقه شدن مکانيکی
گرافيت ... بين پروب و سطح، خواص مختلفی از سطح می تواند مورد بررسی قرار. نقش
عمده ای ...

دانلود رایگان مقاله با ترجمه : بور و نانولوله های کربنی نیتروژن دوپ شده ...

10 دسامبر 2010 ... دریافت مقاله با ترجمه فارسی sciencedirect : Boron- and ... دوپینگ نانولوله های
کربنی و گرافن با بور و نیتروژن به ارمغان می آورد در مورد تغییرات قابل توجهی در
ساختار الکترونی و خواص. ... Semiconductor with intrinsic spin: a hybrid structure
of zigzag edge graphene nanoribbon/single‐walled carbon nanotube.

گرافین - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گرافین ساختار دو بعدی از یک لایه منفرد شبکه لانه زنبوری کربنی می‌باشد.
گرافین به علت داشتن خواص فوق‌العاده در رسانندگی الکتریکی و رسانندگی ... و
الکترونیکی در نظر گرفته شده است و از این رو توجه کم سابقه‌ای را در تحقیقات
بنیادی و ..... مفاهیم جدیدی که در این سال‌ها بررسی شده، همچون ترانزیستورهای اسپینی
یا وسایل ...

(نانو) ساختارهای کربنی مستقیما با هیبرید اتم - دانشگاه صنعتی شاهرود

13CNMR یک تکنیک بسیار خوب و دقیق در بررسی ساختار مولکولی است. ... در این
مدل اوربیتال های هر اتم (که دربرگیرنده الکترون های پیوندی است) با یکدیگر
ترکیب ... در مورد گرافن (صفحات گرافیتی) هیبرید کربن، sp2 می باشد. ...... به
روش های تولید، درک ساختار و خواص گرافن اختصاص داده شده است که در مقاله بعد به
طور مختصر ...

مركز تحقيقات راه ، مسكن و شهرسازي > تحقیقات > اختراعات > اختراعات ...

متقاضیان جهت ارتباط با بخش ثبت اختراعات مرکز، از طریق آدرس الکترونیکی ....
اتصالات هیبریدی با غلاف فلزی محصور کننده در قاب های نوین ساختمانی, نعمت اله
حیدریان و ... استفاده از اکسید گرافین جهت افزایش مقاومت سیمان, اکبر امینی و
علیرضا .... بررسی خواص چندسازه‌ ساخته‌شده از سیمان-الیاف باگاس به منظور
به‌کارگیری در ...

لیست فایلهای علوم پایه :: پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه ...

22 دسامبر 2015 ... 212, دانلود پایان نامه بررسی شدت آلودگی هوا و خاک (برگ درخت اقاقیا به عنوان ..... 189
, Metal artifact reduction strategies for improved attenuation correction in hybrid
PET/CT imaging .... 389, ساختار الکترونی و خواص نوری جامدات مغناطیسی ... OF
INORGANIC FULLERENE TYPE WS2 AND GRAPHENE HYBRIDS.

رشته مهندسی پلیمر؛ پایان نامه ؛سمینار ؛پروپوزال فوری؛ دانلود مقاله ...

رشته الکترونیک ,گروه تحقیقاتی پلاسما,سمینار,مقاله,پرپوزال,پایان نامه,
09123600694 ... هیبرید گرافیت / فریت و ماتریس پلی یورتان با ساختار اسفنجی
و بررسی پارامترهای موثر ... تهیه نانوکامپوزیتهای پلی‌آنیلین و بررسی برخی خواص
آن از قبیل مورفولوژی و ساختمان شیمیایی ... تهیه و ارزیابی نانو الیاف هادی پلیمر -
گرافن.

6 - فیزیک دانشگاه شیراز

دانلود کتاب برهم کنش لیزرهای توان بالا با پلاسما ی shalom eliezer .... استفاده از آن
می‌توان الگوهای جریان عبوری از میکروکانال‌ها را بررسی کرد؛ کاری که پیش ..... دو
بعدی و ساختارهای مشابه، خواص الکترونیکی مواد دوبعدی کاربردی چون گرافن٬ فلزات
.... کاوه باغبادورانی به بررسی نانوسیم‌های نیمه رسانی هیبریدی فلز/آلی پرداخته که
به ...

دانلود تحقیق بررسی خواص ساختاری و الکترونی هیبرید گرافن

گرافن[1] ورقه ای دو بعدی (2D) از اتم های کربن در یک پیکربندی شش ضلعی (لانه
زنبوری) است. اتمهای کربنی درگرافن با هیبرید SP2 به هم متصل شده اند [4-1]. گرافن
...

کهکشانی از علم شیمی - نانو تکنولوژی

24 دسامبر 2010 ... آي‌بي‌ام و شهر علم و فناوري شاه عبدالعزيز (KACST) که سازمان تحقيق و توسعه ... اين
تصوير ميكروسكوپ الكتروني پيمايشگر نانوذرات نقره قرار ... نانوروبان‌هاي گرافني
يکي از گزينه‌هاي مناسب براي به‌کارگيري در .... دانلود کنید ...... خواص ساختاری جاذب
های تهیه شده با ۲ روش XRD و BET مورد بررسی قرار گرفته است.

دانلود تحقیق بررسی خواص ساختاری و الکترونی هیبرید گرافن

دانلود تحقیق بررسی خواص ساختاری و الکترونی هیبرید گرافن. فوتوکاتالیستهای
نیمههادی ترکیباتی هستند که در اثر تابش نور، واکنشهای الکترونی و شیمیایی ...

نانوکامپوزیت های هیدروژل بر پایه آلژینات حاصل از نانولوله های ... - SID

در این پژوهش، نانوکامپوزیت هاي هيدروژل بر پایه پلي ساکارید آلژینات به روش ...
طيف سنجی زیرقرمز، تجزیه گرماوزن سنجی و ميكروسكوپی الكترونی پویشی
ارزیابی شدند. اثر مقدار نانولوله کربن بر برخی خواص نانوکامپوزیت ها بررسی و
مشخص شد، با ... کردن نانولوله ها در ساختار هيدروژل سبب افزایش ظرفيت جذب یون
کادميم نسبت به ...

معرفی و دانلود تحقیق بررسی خواص ساختاری و الکترونی هیبرید ...

2 ا کتبر 2016 ... فایل شماره 549652 در سایت معرفی و دانلود کتاب نام این فایل : تحقیق بررسی
خواص ساختاری و الکترونی هیبرید گرافن موضوع فایل: علوم.

دانلود پایان نامه : گرافن و نانوساختارها هیبریدی خود را برای ... - TezPDF

ترجمه چکیده :این پایان نامه در بررسی سنتز گرافن و نانو ساختارها هیبریدی خود را
توسط فرآیند شیمیایی ... خواص انتقال الکترون بسیار به درجه حرارت بستگی دارد.

اصل مقاله (746 K)

9 ژوئن 2015 ... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ. ﻫﺎي ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي ﭘﻠﯽ. ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ/ﺗﺎﻟﮏ/ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎ ﺧﻮاص
ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ. ﻫﺎي ﭘﻠﯽ. ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ/ﮔﺮاﻓﻦ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ روش ...

مركز تحقيقات راه ، مسكن و شهرسازي > تحقیقات > اختراعات > اختراعات ...

متقاضیان جهت ارتباط با بخش ثبت اختراعات مرکز، از طریق آدرس الکترونیکی ....
اتصالات هیبریدی با غلاف فلزی محصور کننده در قاب های نوین ساختمانی, نعمت اله
حیدریان و ... استفاده از اکسید گرافین جهت افزایش مقاومت سیمان, اکبر امینی و
علیرضا .... بررسی خواص چندسازه‌ ساخته‌شده از سیمان-الیاف باگاس به منظور
به‌کارگیری در ...

نرم افزار کوانتوم اسپرسو - Rayadanesh

در این روش رایانه به عنوان ابزار اولیه تحقیق به شمار می رود و به وسیله آن نتنها مقادیر
... از این نرم افزار بصورت گسترده در بررسی و شبیه سازی نانو ساختار ها استفاده می
شود. ... اسپین، DFT + U ، توابع غیرموضعیVdW ، توابع هیبریدی، شبهه
پتانسیلهای بار .... بررسي اثر جذب گاز روی خواص الکترونی گرافن و نانو لوله هاي
كربني با ...

نرم افزار کوانتوم اسپرسو - Rayadanesh

در این روش رایانه به عنوان ابزار اولیه تحقیق به شمار می رود و به وسیله آن نتنها مقادیر
... از این نرم افزار بصورت گسترده در بررسی و شبیه سازی نانو ساختار ها استفاده می
شود. ... اسپین، DFT + U ، توابع غیرموضعیVdW ، توابع هیبریدی، شبهه
پتانسیلهای بار .... بررسي اثر جذب گاز روی خواص الکترونی گرافن و نانو لوله هاي
كربني با ...

دانلود رایگان مقاله با ترجمه : بور و نانولوله های کربنی نیتروژن دوپ شده ...

10 دسامبر 2010 ... دریافت مقاله با ترجمه فارسی sciencedirect : Boron- and ... دوپینگ نانولوله های
کربنی و گرافن با بور و نیتروژن به ارمغان می آورد در مورد تغییرات قابل توجهی در
ساختار الکترونی و خواص. ... Semiconductor with intrinsic spin: a hybrid structure
of zigzag edge graphene nanoribbon/single‐walled carbon nanotube.

گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

ردیف, عنوان پایان نامه, دانشجو, مقطع, استاد راهنما, تاریخ ... ۷, سنتز و شناسایی
ساختار بلوری-مولکولی کمپلکس های کئوردیناسیونی جدید حاوی لیگاند ... ۱۳, سنتز
، مشخصه‌یابی و خواص رئولوژی نانو سیالات گرافن/گلیسرول و بررسی متغیرهای ....
۵۳, سنتز ترکیب های هیبریدی جدید آلی معدنی هتروپلی آنیون با گروه های مختلف آلی
و نانو ...

نمایه سازی مجموعه مقالات دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا ...

سنتز هیبرید فولرن نانو ذره اکسید روی · مطالعه ی رفتار ... بررسی خواص نانو ذرات
اکسید روی تولید شده بر روی زیر لایه فلوئورین تین اکساید در سلول های خورشیدی
... اسفنج های نانوکامپوزیتی پر شده با نانولایه های گرافن ... بررسی پایداری
ساختارهای هندسی و الکترونی نانو مواد نیتریدبور و کاربردشان در سیستم های
بیولوژیکی

پایان نامه های دانلودی رشته مهندسی شیمی - دانلود پایان نامه و سمینار ...

پایان نامه ارشد رشته مهندسی شیمی نساجی الیاف : بررسي و پيشرفت ها ی توليد
الياف ... پایان نامه ارشد شیمی : پیشرانه های موشکی مایع ، ژل و هیبرید · پایان نامه
ارشد شیمی ..... پایان نامه ارشد : بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و
الکترونی ... نامه ارشد :به کارگیری N-گرافن دوپه شده با نانوذرات پلاتین و نانو
کامپوزیت Pt- ...

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی بابل در سال 1395 فایل pdf.

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي اداري ... داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻮﺷﯿﺮواﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ. -. ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎل. 1395.
ﻧﻤﻮدار. ﺗﻌﺪاد. ﻣﻘﺎﻻت. ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه. ﻏﯿﺮ. ISI. و. ISC ..... آﻣﺎر داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﯽ. 3 ..... ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ
ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﻠﯽ ال ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﮐﺮووﯾﻮ ... ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ ﺟﺎذب ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮدي از ﺟﺰﯾﺎن. ﮔﺎزي ... ﺳﻨﺘﺰو ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺳﻪ ﻓﺎزي ﺑﯿﻮ ﺳﺮاﻣﯿﮏ.

مقاله ISI ترجمه شده فیزیک حالت جامد - پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان

پس از دانلود رایگان مقاله انگلیسی فیزیک حالت جامد در صورت تمایل می توانید اقدام
به ... تنظیم خواص فیزیکی و نوری آرایه های نانو سیمی ZnO رشد یافته بر روی الیاف
... بررسي ويژگي هاي مورفولوژي، ساختاري و الکترو شيميايي پوشش هاي ساخته شده
با .... بستر هیبرید گرافن- CeO2 برای نانوذرات پلاتین به عنوان
الکتروکاتالیزور ...

مقالات ISI مطالعه شبیه سازی : 135 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

مطالعه شبیه سازی تحرک الکترون در ترانزیستورهای اثر میدانی عایق فلزی نیمه
رسانا MoS2 چندلایه ای ... ساختار مولکولی مجتمع میان لایه هایی استات پتاسیم
کائولینیت: مطالعه شبیه ... Li-ions in graphite: A hybrid quantum–classical
simulation study. دانلود مقاله ... مطالعه شبیه سازی اتمی خواص مکانیکی نانوجوانه
گرافن تناوبی.

اسامی دانشجویان گرایش مکانیک

4, احمد مصلی نژاد, بررسی عددی رفتار دینامیکی شعله پیش‌آمیخته هیدروژن-هوا در عبور
از .... مطالعه تجربی تأثیر میزان اکسیژن بر خواص های ظاهری، ریز ساختار، مکانیکی
و .... طراحی صفحات مقاوم در برابر گلوله های سرعت بالا به کمک مواد مرکب هیبریدی به
.... 62, فرزانه عباسی, حل خمش نانو صفحات گرافنی بر اساس تئوری برشی مرتبه ...

گرافن (Graphene) - فیزیک ، روش ها و کاربرد ها

ترکیب غیر عادی خواص آن نظیر سختی و استحکام مکانیکی بسیار بالا، ... اتم های
کربنی در گرافن با هیبرید SP2 به هم متصل شده اند. ... اتم های کربن از نظر ترتیب
پر شدن اوربیتال‌ها، دارای ساختار الکترونی 1S2 2S2 ... باقی بماند و تا سال 2004
هیچگونه توجهی به بررسی خصوصیات گرافن نشود. ..... دانلود نمونه سوالات امتحانات
نهایی.

محیط زیست Archives | صفحه 2 از 6 | درگاه اطلاع رسانی مجله زیست فن

گرافن هم‌چنین دارای خواص بسیار خوب الکترونیکی، مکانیکی، حرارتی و نوری
می‌باشد. ... با این حال ساختار سفت و سخت لیگنوسلولز در بافت‌های گیاهی باعث
می‌شود که .... معرفی برترین مقالات هفته ی اخیر زیست فناوران ایران: جمعه 4 فروردین
1396 .... در ابتدای سال ۲۰۱۶، یک گروه از محققان ژاپنی با بررسی یک واحد بازیافت
پلی ...

دانلود مقاله رایگان مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی

پایان نامه مدل سازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی ... دانلود ..... دانلود
مقاله بررسی خواص ریز ساختار در جوش بین فولاد استیل آستنیتی و ماتنزیتی .

دانشکده شیمی - سمینارهای دانشجویی - مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان

موضوع سمینار, گرایش, دانشجو, استاد (اساتید) راهنما, تاریخ ارائه, دانلود pdf. بررسی
ساختار و ارایه راهکارهای صنعتی تهیه برخی از داروهای مورد نیاز کشور, شیمی آلی, سید
هادی ناظم ... سیالات محبوس شده در فضای نانو و خواص ترمودینامیکی آنها, شیمی فیزیک
.... سنتز و کاربردهای گرافن, شیمی آلی, زینب خانی, دکتر بامنیری, 08/29, چکیده.

نرم افزار کوانتوم اسپرسو - Rayadanesh

در این روش رایانه به عنوان ابزار اولیه تحقیق به شمار می رود و به وسیله آن نتنها مقادیر
... از این نرم افزار بصورت گسترده در بررسی و شبیه سازی نانو ساختار ها استفاده می
شود. ... اسپین، DFT + U ، توابع غیرموضعیVdW ، توابع هیبریدی، شبهه
پتانسیلهای بار .... بررسي اثر جذب گاز روی خواص الکترونی گرافن و نانو لوله هاي
كربني با ...

الکترون‌ها در گرافن رفتاری شبیه به نور دارند - دیجیتال سلام

25 ا کتبر 2016 ... 18) الکترون‌ها در گرافن رفتاری شبیه به نور دارند - آناناس دانلود. دانلود فیلم ... 2(
وقوع اعوجاج در ساختار گرافن روی خواص الکتریکی آن بی اثر است. ... بررسی رفتار
الکترون های پرشتاب به هنگام برهمکنش لیزرهای پرشدت و دوام فوق . ... 33) (نانو)
ساختارهای کربنی مستقیما با هیبرید اتم - دانشگاه صنعتی شاهرود.

اصل مقاله (746 K)

9 ژوئن 2015 ... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ. ﻫﺎي ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي ﭘﻠﯽ. ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ/ﺗﺎﻟﮏ/ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎ ﺧﻮاص
ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ. ﻫﺎي ﭘﻠﯽ. ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ/ﮔﺮاﻓﻦ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ روش ...

دانشکده شیمی - سمینارهای دانشجویی - مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان

موضوع سمینار, گرایش, دانشجو, استاد (اساتید) راهنما, تاریخ ارائه, دانلود pdf. بررسی
ساختار و ارایه راهکارهای صنعتی تهیه برخی از داروهای مورد نیاز کشور, شیمی آلی, سید
هادی ناظم ... سیالات محبوس شده در فضای نانو و خواص ترمودینامیکی آنها, شیمی فیزیک
.... سنتز و کاربردهای گرافن, شیمی آلی, زینب خانی, دکتر بامنیری, 08/29, چکیده.

ساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی ...

در این تحقیق از صفحات گرافنی به دلیل دارا بودن ساختار دو بعدی و سطح مؤثر بالا و
... سولفید به منظور افزایش خواص فوتوولتائیک و بازدهی سلولها استفاده شده است. ...
2-5-3-برهمکنشهای انتقال و عبور الکترون-حفره در سلول های خورشیدی بر پایه نقاط ...
4-7-2-بررسی مشخصه های فوتوولتایی سلول ها با کاتد گرافن / سرب سولفید. 82.

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان نورآباد ممسنینرم افزار بانک جامع نمایشنامه ( بیش از 410 عنوان نمایشنامه )دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی قوچان به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)برنامه هایی آموزشی جهت کنترل استرس در کسب و کارهای کوچک

دانلود کتاب ایده های طراحی باغ برای فضاهای کوچک با عنوان لاتین Small Space Garden Ideas