دانلود فایل


پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)). doc - دانلود فایلدانلود فایل در این پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)). doc پرداخته است

دانلود فایل پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)). doc


نوع فایل: word
قابل ویرایش 240 صفحه

مقدمه:
يكي از معضلات بزرگي كه علم پزشكي از ديرباز با آن درگير بوده است، ارائه درماني قطعي براي بازسازي بافت هاي از كار افتاده و يا معيوب است. متداول ترين شيوه در درمان اين نوع بافت ها، روش سنتي پيوند است كه خود مشكلات عديده اي را به دنبال دارد. از جمله اين مشكلات مي توان به كمبود عضو اهدائي، هزينه بالا و اثرات جانبي حاصل از پيوند بافت بيگانه Allograft)) كه مهمترين آنها همان پس زني بافت توسط بدن پذيرنده است اشاره كرد. اين محدوديت ها دانشمندان را بر آن داشت تا راه حلي مناسب براي اين معضل بيابند.
مهندسي بافت با عمر حدوده 1 ساله خود روشي نويد بخش در توليد گزينه هاي بيولوژيكي براي كاشتني ها (Implants) و پروتزها ارائه كرده و وعده بزرگ تهيه اندام هاي كاملاً عملياتي براي رفع مشكل كمبود عضو اهدائي را مي دهد. اهداف مهندسي بافت فراهم سازي اندام هاي كارآمد يا جايگزين هاي قسمتي از بافت براي بيماراني با ضعف يا از كارافتادگي اندام و يا بيماري هاي حاد است كه اين امر با استفاده از روش هاي درماني متنوع اندام مصنوعي- زيستي تحقق مي يابد. بنا به تعريف، مهندسي بافت رشته اي است كه از تركيبعلم بيولوژي مواد و علم مهندسي يا به عبارتي Biotech جهت بيان ارتباطات ساختاري بافت هاي فيزيولوژيكي و طبيعي پستانداران در راستاي توسعه روش هاي نوين ترميم بافت و جايگزين سازي بافت، توسعه يافته است. مهندسي بافت شامل مباحثي نظير تركيبات نوين سلول ها، بيومواد غيرسلولي، داروها، فرآورده هاي ژني يا ژن هايي مي باشد كه قابل طراحي، تشخيص و ساخت بوده و امكان رهايش آنها به طور همزمان يا ترتيبي به عنوان عامل هاي درماني ميسر باشد. اگرچه داروها يا بيومواد غير سلولي به مواد بسياري اطلاق مي گردد اما درمان هاي منهدسي بافت در واقع منحصر به فرد هستند.
در مهندسي بافت، سلول ها بر روي يك بستر از جنس پليمر زيست تخريب پذير بسيار متخلخل استقرار يافته، رشد و تكثير مي يابند. روند رشد اين سلول ها در جهت بازسازي بافت در سه بعد است. يكي از اساسي ترين قسمت هاي مهندسي بافت، داربست هاي زيست تخريب پذير هستند كه تحت نام Scaffold شناخته مي شوند. اين داربست ها در حقيقت بستري متخلخل با ساختاري شبيه به ماتريس برون سلولي بافت (ECM) هستند كه رشد سلول را به سمت تشكيل بافت مورد نظر جهت مي دهند. از آنجا كليه سلول هاي بدن به غير از سلول هاي سيستم خون رساني و بافت هاي جنيني خاص بر روي ECM رشد مي كنند، ايجاد يك بستر مصنوعي در محيط in vitro بسيار اهميت دارد. با رشد سلول ها بر روي داربست، داربست تخريب مي شود. جنس اين داربست ها پليمر و در بعضي موارد كامپوزيت پليمر- سراميك است.
پر استفاده ترين پليمر ها در مهندسي بافت پليمرهاي خانواده پلي-هيدروكسي اسيد شامل PGA , PLA و PLGA هستند كه به طور گسترده به عنوان داربست مورد استفاده قرار مي گيرند. داربست هاي كامپوزيت پليمر-سراميك در موارد ارتوپدي استفاده شده و از مهمترين سراميك هاي به كار رفته در آنها مي توان به تري كلسيم فسفات، تتراكلسيم فسفات و هيدوركسي آپاتيت اشاره كرد. علت به كارگيري سراميك ها در داربست، افزايش استحكام پليمر، چسبندگي به استخوان و قابليت تحرك رشد درون استخوان است. بهينه ترين كامپوزيت در اين مورد تركيب PLGA و هيدروكسي آپاتيت شناخته مي شود.
مكانيزم تخريب PGA , PLA و كوپليمر هاي آنها بر اساس هيدروليز تصادفي باندهاي استري زنجيره پليمري است. محصول نهايي اين تخريب آب و است كه به آساني از بدن دفع مي شوند. يك داربست ايده آل بايدداراي تخلخل مناسب براي انتشار مواد غذايي بوده و امكان پاكسازي مواد زائد را داشته و داراي پايداري مكانيكي مناسبي جهت تثبيت و انتقال بار باشد. علاوه بر اين، شيمي سطح ماده بايد چسبندگي سلول و علامت دهي داخل سلولي (intracellular signaling) را به نحوي ارتقاء دهد كه سلول ها فنوتيپ طبيعي خودشان را بروز دهند. براي رشد سريع سلول، داربست بايد داراي ميكروساختار بهينه باشد، فاكتورهاي مهم يك داربست عبارتند از اندازه خلل و فرج، شكل و مساحت ويژه سطح. خلل و فرج موجود در داربست در حقيقت مسيرهاي غذارساني سلول ها و دفع پسماندهاي سلولي هستند. براي مثال خلل و فرج بهينه براي رشد سلولهاي فيبروبلاست درون رست، خلل و فرج مناسب براي بازسازي پوست يك پستاندار بالغ30-350, 20-125براي بازسازي استخوان است. بنابراين هدف اصلي در ساخت داربست، كنترل دقيق اندازه خلل و فرج و تخلخل است. مورد ديگر نحوه ايجاد چسبندگي مناسب سلول به سطح داربست است كه در اين مورد هم شيوه هاي متفاوتي به كار برده مي شود، يكي از ساده ترين شيوه ها به كارگيري رشته هاي كوچك پپتيدي در پروتئين هاي ECM است كه به عنوان واسطه مسئوليت چسبندگي سلول به بيومواد را بر عهده دارند. اجزاء گوناگون سرم قابل حل (پروتئين ها، پپتيدها) و رشته RGD براي تسهيل چسبندگي سلول شناخته شده اند.
از آنجا كه ECM بافت هاي مختلف باهم تفاوت دارد، داربست هاي مصنوعي به كار رفته براي هر بافت نيز با هم فرق مي كند. تهيه داربست هايي با ماتريس هاي مختلف نيازمند به كارگيري روش هاي ساخت متفاوتي است كه هر يك شيوه و كاربرد منحصر به خود را دارد. از جمله اين روش ها مي توان به Melt Casting , Freeze Drying , Membrane Lamination , Solvent Casting Gas Foaming , Polymerization, Phase Separationاشاره كرد.
قالب گيري حلال (Solvent Casting)‍: قالب گيري حلال يك روش ساده براي توليد داربست مهندسي بافت است. در اين روش پليمر در يك حلال مناسب حل شده و در قالب ريخته مي شود. سپس حلال حذف گرديده و حالت پليمر را در شكل مورد نظر حفظ مي كند. اين شيوه به شكل هاي قابل حصول محدود مي شود. غالباً تنها طرح هاي قابل شكل گيري در اين روش صفحات صاف و لوله ها هستند. البته با قراردادن صفحات صاف روي هم نيز مي توان به اشكال پيچيده تر دست يافت. در اين شيوه مي توان با شستن ذراتي مانند كريستال هاي نمك كاشته شده درون پليمر كه Progen خوانده مي شود، داربست را به صورت متخلخل درآورد. مزيت اصلي قالب گيري حلال سادگي ساخت بدون احتياج به تجهيزات خاص است. همچنين از آنجا كه عمل ساخت در دماي اتاق انجام مي گيرد نرخ تخريب پليمر زيست تخريب پذير به روش قالب گيري حلال كمتر از فيلم هاي قالب گرفته شده از طريق تراكم خواهد بود. عيب اصلي قالب گيري حلال باقي ماندن احتمالي حلال سمي درون پليمر است. براي رفع اين عيب بايد به پليمر اجازه داد تا كاملاً خشك شده و سپس با استفاده از خلاء حلال باقي مانده را خارج نمود. عيب ديگر اين روش احتمال تغيير يافتن ماهيت پروتئين و ديگر مولكول هاي موجود در پليمر به واسطه استفاده از حلال است.
لايه سازي غشاء (Membrane Lamination): لايه سازي غشاء روش هاي درماني از طريق سلول هاي كپسوله شده براي رهايش گسترده اي از محصولات به دست آمده از مولكول هاي كوچك (براي مثال، دوپامين، انكفالين ها) تا محصولاتي با ژن هاي بسيار بزرگ (مانند فاكتورهاي رشد، ايميونوگلوبولين ها) را در بر مي گيرد. رهايش مواد فعال در مناطق خاصي از بدن به طور سنتي توسط كپسول هاي پليمري تخريب پذير و غير تخريب پذير كه حاوي يك يا چند دارو هستند احاطه شده است. در اين حوزه مواد در حين ساخت با يك ماتريس پليمري تركيب شده و سپس بعد از مدت زماني مشخص از ميان ماده (diffusion) و يا در خلال تخريب ماده (erusion) آزاد مي شوند. در اين جا كنترل مناسب كنتيك هاي آزاد شده از اهميت خاصي برخوردار است. يك مثال در اين مورد كنتيك هاي رها شده مرتبه صفر به دست آمده از ميله هاي كوپليمر استات اتيلن- ونيل (EVAc) به كار رفته در رهايش عامل هاي شيمي درماني در مغز است. در طول دو دهه اخير محققان تلاش كرده اند كه مواد را از ناقل هاي رهايش هيبريدي زيست مصنوعي (bioartificial) كه شامل لايه هاي غشا بر سطح اجزاء سلولي كپسوله شده كه درون غشا هستند آزاد كنند. كاربرد و هدف اصلي سلول هاي كپسوله شده، درمان دردهاي مزمن بيماري پاركينسون و ديابت نوع I، همچنين ناتواني هاي ديگر ناشي از افت ترشح عملكرد سلول است كه با كاشت اندام يا درمان هاي دارويي به طوركامل قابل مداوا نيستند. كپسوله كردن بافت عموما به دو شكل انجام مي گيرد: لايه بندي غشا ميكروكپسوله و ماكرو متخلخل در ميكرو كپسوله سازي يك يا چند سلول با پراكندگي هاي كروي فراوان (با قطر 100-300 nm) كپسوله مي شوند. در ماكرو كپسوله سازي تعداد زيادي از سلول ها يا توده هاي سلولي در يك يا چند كپسول نسبتاً بزرگ كاشته مي شوند. مزيت روش دوم، پايداري شيميايي و مكانيكي و سادگي بازيافت در صورت نياز است. اولين دستگاهي كه به اين روش تأئيديه ايالت متحده را كسب كرده است دستگاهي به نام كبديار (Liver assist)
انجماد- خشك سازي (Freeze- Drying): اين شيوه براي توليد داربست هاي PLG بسيار متخلخل با مزيت قابليت تلفيق رشد پايه پروتئيني و فاكتورهاي تفاضلي در زمان پردازش، معرفي شده است. اين شيوه قادر به ايجاد داربست هايي با تخلخل بيشتر از 90% و كنترل خلاء و فرج هايي به اندازه 20- 200 است. اين روش پردازش شامل ايجاد يك امولسيون از طريق هموژنيزه كردن محلول پليمر- حلال و آب، سرد كردن سريع امولسيون جهت حفظ ساختار حالت مايع و حذف حلال و آب در اثر انجماد و خشك سازي است.
در اين فرايند، در ابتدا دو محلول مخلوط شدني فاز آب و يك فاز آلي را تشكيل مي دهند. فاز آلي توسط حل شدن PLG با ويسكوزيته ذاتي ويژهدر MC ايجاد مي شود. فاكتورهاي زيست فعال و عوامل فعال را مي توان در اين فاز حل كرد. فاز آب از آب فوق خالص به همراه آب يا بدون افزودني هاي حل شدني مختلف مانند فاكتورهاي زيست فعال هيدروفيل تشكيل شده است. سپس فاز آلي و آب در يك لوله آزمايش شيشه اي كه 40% حجم آن آب است به هم اضافه شده و دو لايه نامخلوط را شكل مي دهند. اين لايه هاي نامخلوط به وسيله يك همگن ساز دستي كه در سرعت هاي مختلف نتظيم مي شود همگن شده و در يك قالب مناسب (براي مثال، شيشه يا مس) ريخته مي شود سپس با گذاشتن سريع قالب بر روي بلوك مس در كنار نيتروژن مايع با دماي (~ -1960C) سرد مي شود. نمونه هاي فوق در يك دستگاه انجماد- خشك سازي سفارشي 20 motorr و دماي آغازين –1100C منجمد و خشك مي شوند. بعد از اينكه دماي داخل امولسيون براي يك ساعت در –1100C به تعادل رسيد، دستگاه تراكم ساز خاموش شده و دستگاه متراكم ساز و امولسيون به آرامي در طي 12h تا دماي اطاق گرم مي شوند. نمونه هاي به دست آمده در يك دستگاه خشك ساز خلا در دماي اتاق براي ذخيره سازي و حذف بيشتر هر گونه حلال باقيمانده قرارداده مي شوند.
جداسازي فاز (Phase Separation): اين روش بر اساس جداسازي فاز مايع- جامد در محلول پليمر در اثر بلورينگي حلال عمل مي كند. اسفنج به دست آمده در اثر فرآيند جداسازي فازمايع- جامد داراي مورفولوژي لوله اي شكل ناهمگون با يك ساختار نردباني شكل داخلي است. اسفنج فوق با شبكه اي از خلل و فرج هاي پيوسته توسط القاي گرمايي جداسازي فاز مايع- مايع ايجاد مي شود. ماتريس رشته اي مصنوعي با فيبرهايي با قطري به مقياس نانومتر توسط فرآيند ژل سازي به وسيله القاي گرمايي تهيه مي شوند. ماتريس هاي نانو رشته اي با ساختار ماكرومتخلخل به وسيله تركيب روش پالايش پروژن و فرآيند ژل سازي به وسيله القاي گرمايي به دست مي آيند. اسفنج هاي متخلخل پليمرهاي زيست تخريب پذير و آپاتيت هاي استخواني معدني شكل توسط فرآيند جداسازي فاز مايع- جامد و فرآيند زيست تقليدي تهيه مي شوند. جداسازي فاز محلول پليمر را مي توان به چندين روش ايجاد كرد، كه شامل جداسازي از طريق غير حلال، جداسازي فاز از طريق شيميايي و جداسازي فاز از طريق گرمايي (TIPS) مي شود. در فرايندTIPSكه يك روش نسبتاً جديد براي تهيه غشاهاي متخلخل است، دماي محلول پليمر كاهش يافته و جداسازي فاز رخ مي دهد كه فاز اول آن غني از پليمر و فاز دوم فقير از پليمر است. بعد از خارج سازي حلال از طريق عصاره گيري، تبخير يا تصعيد، پليمر موجود در فاز غني از پليمر به شكل اسكلت سخت شده و فضاهاي اشغال شده توسط حلال در فاز عاري از پليمر به صورت خلل و فرج اسفنج پليمر در مي آيند. غشاهاي به دست آمده از اين فرايند معمولاً داراي خلل و فرجي با قطر چندين ميكرومتر بوده و معمولاً براي داربست هاي مهندسي بافت مناسب نيستند.
بسپارش (Ploymerization): داربست هاي به دست آمده از طريق روش بسپارش كانديدهاي خوبي براي مهندسي بافت به شمار رفته و به دليل سهولت ساخت نسبت به روش هاي ديگر ساخت داربست ارجحيت دارند. با وجوديكه پليمرهاي متخلخلي را مي توان به اين روش بسپارش كرد اما تعداد كمي از آنها منجر به داربست هاي متخلخل مي شوند. در اين روش تركيب منومر در حضور حلالي كه منومر در آن قابل حل ولي پليمر غير قابل حل است،درون قالب بسپارش مي شود. گذار حلاليت در خلال بسپارش منجر به دو فاز مي گردد، ساختار زيستي پيوسته پليمر و حلال. بدين ترتيب داربست توليده شده در نتيجه بسپارش براي ايجاد خلل و فرج هاي درهم نيازي به پالايش پروژن ندارند. اسفنج ها يا داربست هاي PHEMA ساخته شده به اين روش داراي قابليت دخول سلول بوده و حلال مازاد آنها معمولاً آب است. اسفنج هاي PHEMAبه منظور افزايش حجم پستان و جايگزيني غضروف بيني نگهدارنده بين بافت قرنيه و هسته مركزي و جايگزين بافت هاي نرم به كار برده مي شوند. يكي از معايب اين اسفنج ها، آهكي شدن آنها پس از مرور زمان است. اين اسفنج ها قابليت تحمل اتوكلاو را داشته و به سادگي به اشكال مختلف تغيير فرم مي دهند.
اسفنج سازي گازي (Gas Foaming): روش اسفنج سازي گازي به دليل قابليت تخلخل پذيري بالا بدون به كارگيري دماي بالا يا حلال آلي حائز اهميت است. با حذف دماي بالا و حلال آلي مي توان مولكول هاي زيست فعال بزرگ شامل فاكتورهاي رشد را با حفظ فعاليت زيستي در پليمر مجتمع ساخت. پليمري كه در اين روش پردازش مي شود PLGA است. در اين روش گرانول هاي PLGA و پروژن كه معمولاً كلريد سديم است در يك كانتينر با فشار بالا (در حدود 5.5 Mpa) با CO2به مدت 24h به تعادل مي رسند. در اين مدت گاز CO2 در پليمر كه اكنون در تعادل ترموديناميكي به حالت سيال در آمده است حل مي شود. سپس فشار را به سرعت كاهش مي دهند. افت سريع فشار سبب به هم خوردن تعادل ترموديناميكي و در نتيجه تشكيل هسته حباب هاي CO2 در پليمر مي گردد. پليمر كه پس ازكاهش فشار تمايل به رسيدن به حالت جامد دارد به شكل اسفنج منبسط ميشود. ذرات پليمري منفرد در اطراف ذرات پروژن منبسط شده و پس از پالايش پروژن فوق يك داربست بسيار متخلخل با خلل و فرج هاي باز كنترل شده به دست مي آيد. از جمله مزاياي اين روش كنترل اندازه خلل و فرج و قابليت ايجاد داربست هاي بزرگ، عدم استفاده از حلال آلي و دماي بالا را مي توان نام برد.
طرح بسيار ساده اي از فرآيند مهندسي بافت بدین صورت است کهبافت از طريق biopsy خارج مي گردد. بافت فوق مي‏تواند Autograft (بافت خود فرد) يا Allograft (بافت فرد ديگر) يا Xenograft (بافت گونه ديگر) باشد. بافت به دست آمده در اين مرحله همانند بانك خون وارد قرنطينه شده و از جنبه‏هاي مختلف بيماري زايي مانند وجود ويروس HIV يا هپاتيت C,B، و تغييرات بردارهاي ژني مورد بررسي قرار مي گيرند. بافت ها تا زمان تعيين ايمني نهايي در قرنطينه و شرايط سرد نگهداري مي شوند.
مرحله بعد شامل تست هاي ايمني است كه شامل آزمون بافت از نظر Sterility در محيط تيوگليكولات يا مواد تصويب شده ديگر،تعيين سميت توسط آزمايش LAL و تست ميكوپلاسما توسط كشت مستقيم در محيط Sentry Cell Culture مي شود.
پس از مراحل فوق پردازش بافت كه شامل دو قسمت گزينش و جداسازي سلول از بافت است شروع مي گردد. در مرحله جداسازي، سلول‏ها از طرق مختلف از بافت جدا مي‏شوند. اين طرق شامل روش‏هاي برون كاشت، آنزيمي، مكانيكي، تجزيه شيميايي، تزريقي و تركيبي مي شود. گزينش سلولي بر اساس خاصيت منحصر به فردي كه يك سلول را از ديگري متمايز مي كند مانند چگالي، اندازه، نشانه گذاري، گذرگاههاي منحصر به فرد متابوليكي و احتياجات غذايي صورت مي گيرد.
سلولهاي بدست آمده بر روي داربست كاشته شده و در محيط كشت سلولي كه شامل مخلوطي از مواد غذايي ضروري (نمك‏ها، آمينو اسيدها، ويتامين‏ها، كربوهيدرات‏ها، اسيدهاي چرب)، بافرها (تثبيت كننده‏ها) و عناصر رديابي بصورت مكمل فاكتورهاي ميتوژنيك مشتق شده از حيوان، هورمون‏هاي مصنوعي و فاكتورهاي رشد مي باشد قرار مي گيرد. انواع خاصي از سلولهاي براي تكثير نيازمند هم كشتي با سلولهاي feeder هستند.
سلولها براي مدتي معين بر روي داربست كشت يافته و سپس در محل آناتوميكي مورد نظر Transplant مي شوند.

فهرست مطالب:
پيشگفتار
نتايج قانونمند و استاندارد شده
گزينش و جداسازي سلول
توليد داربست‏هاي پليمري: قالب گيري حلال
توليد داربست‏هاي پليمري: لايه سازي غشاء
توليد داربست‏هاي پليمري: انجماد - خشك سازي
توليد داربست‏هاي پليمري: اشكال كامپوزيت پليمر- سراميك
توليد داربست‏هاي پليمري: جداسازي فاز
توليد داربست‏هاي پليمري: پليمريزاسيون (بسپارش)
توليد داربست‏هاي پليمري: پردازش اسفنج گازي
بر هم كنش‏هاي سلولي سطح مصنوعي: بيومواد خود مجتمع
بر هم كنش‏هاي سلولي سطح مصنوعي: چسبندگي سلول هدف


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


رشته


برق


قدرت


الکترونیک


مخابرات


قدرت


کارشناسی


ارشد


کلاسی


تحقیق


پایان


دوره


پروژه


ساخت


داربست


های


مهندسی


بافت


به


روش


((


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق موتور الکتریکی – مغز فایل

29 دسامبر 2016 ... ... پروژه طراحي و ساخت كارت صوت ((ISA)). doc · مبانی نظری و پیشینه ... تحقیق
برای مهندسی برق و الکترونیک مناسب است و در 14برگه می ... یک موتور الکتریکی ،
الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل ... ساختار ماشين هاي الكتريكي. ... قبلی
پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)). doc.

پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)). doc ...

17 دسامبر 2016 ... پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)). doc ... دیرباز با آن
درگیر بوده است، ارائه درمانی قطعی برای بازسازی بافت های از کار ...

آخرین - یاسمین فایل | بزرگترین بانک فایل های ارزشمند

پروژه ارائه روش جديد جهت حذف نويز آكوستيكي در يك مجرا. doc. نوامبر 22, 2016 ...
پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)). doc. نوامبر 22, 2016
...

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

نامه بافت داربست ساخت مهندسی foaming پایان نامه ساخت داربست مهندسی بافت نامه
ساخت مهندسي بافت تمام ضمائم پایان دانلود پروژه پایان ارشد م پایان نامه ساخت ...

پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)). doc ...

23 نوامبر 2016 ... دانلود فایل EFS گوشی سامسونگ گلکسی اکسپرس مدل Samsung Galaxy Express
GT-I8730 · پروژه متلب تحلیل قاب با n طبقه و m دهانه · پروژه ...

آخرین - یاسمین فایل | بزرگترین بانک فایل های ارزشمند

پروژه ارائه روش جديد جهت حذف نويز آكوستيكي در يك مجرا. doc. نوامبر 22, 2016 ...
پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)). doc. نوامبر 22, 2016
...

دانلود دانلود پایان نامه صفحه آرایی -کامل و جامع | سیمو آرتیکل

11 ژانويه 2017 ... اینک شما با جستجوی ((دانلود پایان نامه صفحه آرایی)) وارد صفحه فروش ... تمام ضمائم :
پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming ...

ساخت - فروم تخصصی کلوب دانشجویی و دانش آموزی اینستاگرام

پاورپوینت پروژه ساختمانهای اسكلت بتنی در 47اسلاید زیبا و قابل ویرایش با
فرمت pptx. توضیحات ... دانش ژنتیك ( زادشناسی ) در 218 صفحه word قابل ویرایش
با فرمت doc. توضیحات .... بررسی ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas
Foaming. بررسی ...... 333 نکته مهم خلاصه کتاب اقتصاد خرد ((دکتر محسن نظری ))
دانلود فایل ...

دانلود دانلود پایان نامه صفحه آرایی -کامل و جامع | سیمو آرتیکل

11 ژانويه 2017 ... اینک شما با جستجوی ((دانلود پایان نامه صفحه آرایی)) وارد صفحه فروش ... تمام ضمائم :
پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming ...

سایتی به اندازه دنیا - ورزش های قبل و بعد از زایمان

18 نوامبر 2016 ... ورزش های قبل و بعد از زایمان. ... doc شماره مجازی دانلود تحقیق موتور الکتریکی
پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)). doc ...

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming |

12 ا کتبر 2015 ... ... نفوذ و كلاهبرداري. doc · خانه / پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش
Gas Foaming ... پروژه حقوق در مورد جزای عمومی3. doc. 44 دقیقه پیش ...

فایل پایان نامه زندگی نامه پیامبر قبل و بعد از بعثت – وبمو آرتیکل

6 ژانويه 2017 ... امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید ... جستجوی ((
مقاله آموزشی زندگی نامه فروغ فرخ زاد و بررسی شعر او)) وارد ... فایل DOC
مایکروسافت ورد داکیومنت ( قابل ویرایش ) چکیده به … ... دانلود پایان نامه به همراه
تمام ضمائم : پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming -کامل و ...

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming |

12 ا کتبر 2015 ... ... نفوذ و كلاهبرداري. doc · خانه / پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش
Gas Foaming ... پروژه حقوق در مورد جزای عمومی3. doc. 44 دقیقه پیش ...

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming ...

پروژه های دانشجویی | کارآفرینی | گزارش های کارآموزی | پایان نامه | رشنال رز و ...
پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)). doc. دانلود پایان نامه
...

5

كرنش نتيجه تنش است و به صورت تغيير نسبي ابعاد يك شي بيان مي شود، بدين
معني كه تغير .... پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)). doc
.

دانلود دانلود پایان نامه صفحه آرایی -کامل و جامع | سیمو آرتیکل

11 ژانويه 2017 ... اینک شما با جستجوی ((دانلود پایان نامه صفحه آرایی)) وارد صفحه فروش ... تمام ضمائم :
پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming ...

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming | بلاگ ...

ذخیره شده پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming. ... دانلود
پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت - دانلود پروژه، ... www.filedoc.ir ..... های موجود
تجزیه و تحلیل مالی به همراه فهرست منابع و مواخذ فایل اصلی پایان نامه: Doc حجم . ...
دانلود((پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش
...

دانلود دانلود پایان نامه صفحه آرایی -کامل و جامع | سیمو آرتیکل

11 ژانويه 2017 ... اینک شما با جستجوی ((دانلود پایان نامه صفحه آرایی)) وارد صفحه فروش ... تمام ضمائم :
پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming ...

سایتی به اندازه دنیا - ورزش های قبل و بعد از زایمان

18 نوامبر 2016 ... ورزش های قبل و بعد از زایمان. ... doc شماره مجازی دانلود تحقیق موتور الکتریکی
پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)). doc ...

پایان نامه بهینه سازی بهره بر داری از مخازن نفتی به روش Gas lift - دانلود ...

17 مه 2016 ... پایان نامه بهینه سازی بهره بر داری از مخازن نفتی به روش Gas lift ... پروژه: 50; فهرست
مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید ... ساخت داربست های
مهندسی بافت به روش Gas Foaming · روشهای ازدیاد برداشت از مخازن ...

سمینارساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming | ویکی ...

19 مه 2016 ... دسته: پزشکی فرمت فایل: doc حجم فایل: 184 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 216
کلیک برای خرید: 14500 تومان سمینارساخت داربست های مهندسی ...

پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)). doc ...

22 نوامبر 2016 ... پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)) دانلود فایل.

5

كرنش نتيجه تنش است و به صورت تغيير نسبي ابعاد يك شي بيان مي شود، بدين
معني كه تغير .... پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)). doc
.

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

2 روز پیش ... پایان نامه ساخت داربست هاي مهندسي بافت به روش Gas .... ذخیره شده پروژه ساخت
داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming محدوده قیمت از ... فـرمت: DOC تعداد
صفحات: ۲۷۰ صفحه رشتــه : مهندسی بزشکی بصورت کامل ..... فهرست ، چکیده و لینک
دانلود((پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه ساخت داربست های مهندسی ...

پروژه بهینه سازی بهره بر داری از مخازن نفتی به روش Gas lift ...

28 مارس 2016 ... پروژه بهینه سازی بهره بر داری از مخازن نفتی به روش Gas lift ... سمینارساخت داربست
های مهندسی بافت به روش Gas Foaming 2016-05-04 دسته: پزشکی فرمت فایل: doc
حجم فایل: 184 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 216 کلیک ... مقاله طراحی، بهینه سازی
و ساخت یک حس کننده نیرویی شش درجه آزادی بخش اول: مدلسازی، ...

دانلود فایل کامل پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas ...

9 فوریه 2017 ... بخش مهم در خرید های اینترنتی اطمینان از تحویل آنی فایل است که از این جهت فروشگاه
... پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming ... دانلود پروژه
مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی -کامل و جامع با آرزوی بهترینها برای ... فهرست ،
چکیده و لینک دانلود((دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد فرایندها)) را در ادامه ...

5

كرنش نتيجه تنش است و به صورت تغيير نسبي ابعاد يك شي بيان مي شود، بدين
معني كه تغير .... پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)). doc
.

فایل پایان نامه زندگی نامه پیامبر قبل و بعد از بعثت – وبمو آرتیکل

6 ژانويه 2017 ... امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید ... جستجوی ((
مقاله آموزشی زندگی نامه فروغ فرخ زاد و بررسی شعر او)) وارد ... فایل DOC
مایکروسافت ورد داکیومنت ( قابل ویرایش ) چکیده به … ... دانلود پایان نامه به همراه
تمام ضمائم : پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming -کامل و ...

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

نامه بافت داربست ساخت مهندسی foaming پایان نامه ساخت داربست مهندسی بافت نامه
ساخت مهندسي بافت تمام ضمائم پایان دانلود پروژه پایان ارشد م پایان نامه ساخت ...

5

كرنش نتيجه تنش است و به صورت تغيير نسبي ابعاد يك شي بيان مي شود، بدين
معني كه تغير .... پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش ((Gas Foaming)). doc
.

دانلود دانلود پایان نامه صفحه آرایی -کامل و جامع | سیمو آرتیکل

11 ژانويه 2017 ... اینک شما با جستجوی ((دانلود پایان نامه صفحه آرایی)) وارد صفحه فروش ... تمام ضمائم :
پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming ...

پايان نامه ساخت گرانول - فندق

12 دسامبر 2015 ... عنوان پایان نامه : ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه برای رشته
.... ثالث بصورت اقساط · تفاوت سپرده‌گذاري در بانك و بيمه((بیمه مان)) · چرا بیمه ...
گرانول در ویکبیدیا - پايان نامه مهندسي شيمي doc pdf دانلود پروژه . ... 5 پایان نامه
ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming 230 6 پایان نامه .

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

19 ژوئن 2016 ... پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming پایان نامه ساخت
داربست های مهندسی بافت.

علائم بدن پس از چهل سالگی و 300 نوع بیماری بهمراه درمان آنها

برنامه سالانه کارشناس اموزش ابتدایی

تاثیر انواع روش های پخت بر روی خاصیت مواد غذای2

کتاب Nuclear Medicine: A Core Review زبان اصلی

336 - خرید و دانلود تحقیق: تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری - تاثیر اقلیم بر معماری - 12 صفحه فایل ورد

دانلودمقاله بررسي کامل كاتاليزور زايگلر

کارت ویزیت لایه باز آرایشی و بهداشتی

پاورپوینت سنگ ها وکانی های صنعتی-مهندسی مواد

کارگاه ACT درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

دانلودمقاله بررسي کامل كاتاليزور زايگلر