دانلود فایل


دانلود گزارش تخصصی زبان و ادبیات فارسی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود گزارش تخصصی زبان و ادبیات فارسی,گزارش ادبیات, نمونه گپزارش تخصصی ادبیات,دانلود گزارش تخصصی ادبیات,گزارش تخصصی ادبیان,نمونه گزارش تخص

دانلود فایل دانلود گزارش تخصصی زبان و ادبیات فارسی عنوان گزارش تخصصی :
علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه محور
فرمت ورد
تعداد صفحات 22


مقدمه کوتاه
مدیریت مدرسه محور یا تصمیم گیری مشارکتی از ویژگی های بارز نظام های آموزشی در دهه اخیر به شمار می رود. این مهم، به ویژه در کشورهای پیشرفته جهان به دگرگونی های مهمی در روش های اداره و راهبری مراکز آموزشی و آموزشگاهی به وجود آورده است. آشنایی با این شیوه ها، رهبران آموزشی و آموزشگاهی را قادر می سازد تا تب رهبری سازمان خود را بسنجند و به عنوان قلب نمای علمی، حرکت خود را از برنامه روزی به برنامه ریزی تغییر داده، هم چنین به رفع ابهامات عملکردی بپردازند؛ در نتیجه اهداف و رسالت های مدارس را محقق سازند. مدرسه محوری به این امر اشاره دارد که در فرآیند تصمیم گیری جامع و فراگیر، همه اعضای گروه به طور برابر شرکت داشته باشند.
مشکلاتی که امروزه در دانش آموزان مقطع متوسطه اول در افت تحصیلیشان مشاهده می کنیم همگی به وسیله راهکار های مدرسه محور قابل حل هستند . همانطور که می دانیم، ادبيات فارسي درسي آسان قلمداد می شود كه هر دبير غير متخصص و كم سوادي مي تواند از عهده ي تدريس آن برآيد و چنان شد كه خود به خود و از آغاز نيز گروه كم سوادان به سوي رشته ي ادبيات كشيده شدند. اكنون نيز اگر به نحوه ي هدايت تحصيلي دانش آموزان گذري بيندازيم، متوجه اين قضيه خواهيم شد . دانش آموزاني كه حتي رشته ي ادبيات را كسب نكرده اند نيز، با تشكيل كميسيون خاص در ادارات آموزش و پرورش به سوي اين رشته گسيل داده مي شوند . رشته اي كه خود دانش آموز به رفتن و ادامه ي تحصيل در آن راغب نيست و حتي با توجه به سوابق موجود استعداد راه يابي بدان رشته را ندارد . اين است حال و روز رشته ي ادبيات در اين روزگار .به همین دلیل بنده در این طرح سعی بر این دارم که بوسیله راهکار های مدرسه محور درس ادبیات و زبان فارسی را در کلاسم جذاب نموده و به دانش آموزم دانش آموزان کمک کنم تا در رویارویی با مشکلات فرارویش در این درس موفق شود.


بیان وضعیت موجود:
اينجانب ..... هستم. و مدت 10 سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت می باشم. در پایه اول این آموزشگاه در سال تحصیلی اخیر یک کلاس 25 نفری در پایه نهم داشتم که علاقه ای به درس زبان و ادبیات فارسی نداشتند و با این درس مثل دروس حفظی و شب امتحانی برخورد می کردند. پس از گذشت چند هفته متوجه گردیدم که چندی از این دانش آموزان با ورود به مقطع بالاتر دچار افت تحصیلی شده اند. بنا بر این تصمیم گرفتم با راهکار ها و متد مدرسه محور و.... در سدد این موضوع بر آیم که افت تحصیلی را در این دانش آموزان کاهش دهم. با توجه به این كه ادبیات و زبان فارسي از دروس مهم و پايه است و هر دانش آموزي براي موفقيت در سال هاي آتي ، بايد اين درس را فرا بگيرد ، بر آن شدم تا در مورد اين درس با دانش آموزان بيشتر كار كنم .و از طرفی چون علائم موفقیت یک معلم ، عملکرد کلاس ، در درسی است که او تدریس می کند خود به خود اهمیت و ضرورت تحقیق برای من بارزتر می شد
شناسایی مسئله:
یکی از روش ها ی پیشگیری از افت تحصیلی در مقطع متوسطه اول روش و راهکار های مدرسه محور می باشد. نظام مدیریتی به عنوان یک نظام مطلوب وکارآمد ازلحاظ نظری و عملی، آزمونهای خود را با موفقیت طی نموده و هم اکنون درکشور های پیشرفته و نیز درکشورهای درحال توسعه کاملا" مورد استفاده بوده و ازجایگاه مناسبی برخوردار است. نظام موصوف ، صاحبان اندیشه های سازنده را بدون درنظرگرفتن شغل و مقام آنها بطوریکسان پذیرا می‏باشد وعلاوه براین که قدرت تصمیم گیری و مسئولیت مدیریت را به هیچ وجه تضعیف ویا مخدوش نمی کند ، زمینه های لازم برای تشویق مادی ومعنوی پرسنل را درقبال عرضة اندیشه های سازنده فراهم می نماید ، تا ازخلاقیت و پویایی تفکر انسانها برای رشد و توسعه استفاده مطلوب به عمل آید.
مدیریت مشارکتی برگسترده کردن دامنه درگیری ذهنی و فکری کارکنان دراموری که به سرنوشت آنان ارتباط مستقیمی دارد تاکید می کند وشمار بسیاری ازپرسنل را در فراگیر دادوستد اندیشه و تجزیه و تحلیل قرار می دهد وازتوانمندیهای ذهنی و فکری آنان درجهت بهبود امور بهره می گیرد.
مدیریت مشارکتی شامل یک تغییر ازسبک کنترل گرا (Control oriented) به مشارکت گرا( involvement oriented) است.
مدیریت مشارکتی رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمامی ابعاد است. مدیریت مشارکتی، ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است . مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آنها مربوط می شود ، مشارکتی داوطلبانه ، ارادی و آگاهانه خواهد بود. این درگیری ، شخص را تشویق می کند که به تحقق هدف های سازمان کمک کند و در مسئولیت ها و پیامدهای آن سهیم شود
در نظام مدیریت مشارکتی مدیران و کارکنان به تبادل نظر با یکدیگر می پردازند و همین امر موجب ایجاد محیطی دوستانه و توأم با اعتماد و اطمینان متقابل در سازمان می شود. کارکنان با مشارکت در کارها ،خود را در سود و زیان سازمان سهیم می دانند و همه تلاش خود را با کمک مدیران در جهت افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان به کار می گیرند
اهمیت و ضرورت طرح :
یکی از مشکلات شایع نظام آموزشی در بسیاری از کشورهای جهان از کشورهای پیشرفته گرفته تا کشورهای عقب مانده یا در حال رشد پدیده شکست تحصیلی است که به صورت مردودی ، تجدیدی یا ترک تحصیلی داوطلبانه یا اجباری ظاهر می شود .
این پدیده یکی از مشکلات دیرینه آموزشی نسل جوان به ویژه اقلیت ها ، دانش آموزان روستا نشین یا دانش آموزانی است که در شهر های کوچک سکونت دارند .نگرانی وعلاقه نسبت به مطالعه این پدیده و کشف علل و عوامل آن شتاب فزاینده ای دارد بخش اظم این توجه ناشی از زیان های مالی ، اقتصادی ، فرهنگی و علمی است که متوجه دولت ها و خانواده ها می شود این مشکل از دیرباز گریبان گیر نظام آموزشی کشور ما نیز بوده است اما مسولین نظام آموزشی کنونی در حل این مشکل نه تنها توفیقی نداشته اند بلکه نرخ شکست تحصیلی افزایش هم داشته است .(پولادی 1375)
باشد که یافته های این پژوهش بتواند راهبردهای علمی و عملی بر کاهش میزان افت تحصیلی درمقع متوسطه اول در اختیار مسولین و برنامه ریزان نظام آموزشی و دبیران محترم قرار دهد
همانطور که می دانیم زبان و ادبیات هر ملت نماد هویت آن سرزمین محسوب و به سان آئینه ای است که چون در آن نیک بنگریم می توانیم چهره روح حاکم و فرهنگ کلی و صبغه و سابقه آن ملت را در آن بنگریم. تاریخ، فرهنگ و تمدن غنی کهن، دین الهی توحیدی و زبان بومی- ملی از نشانه های مباهات ما در عرصه تاریخ است که کثرت آثار ارزش مند و شاعران و گویندگان و نویسندگان نامدار و جهانی نشان از قدمت و دیرینگی فرهنگ و تمدن ما و مؤید این موضوع است. اما زبان فارسی ما که دارای چنین پیشینه ای است متأسفانه امروزه از جوانب متعدده مورد هجمه قرارگرفته که نیازمند مراقبت و صیانتی ویژه است که از یکسو همت متولیان و دست اندرکاران و دل سوختگان و صاحب نظران وادی ادبیات و از سوی دیگر تأثیرگزاران بر این عرصه عظیم و رفیع را می طلبد تا نه تنها آن را از آسیب دور نگه داریم بلکه زمینه تقویت و غنی سازی آن را نیز فراهم نماییم.زبان مادری فارسی، شناسنامه شریف و نشان شخصیت اصیل در جغرافیای زیستی ما است که بیان گر فخر و یگانگی، تجمیع دل بستگی، پویایی و فرهیختگی ادبیات و ادبیان و تمدن و سابقه کهن ما در فراخنای تاریخ است، که با خون دل ها و تحمل سختی ها و مصائب و تلاش های جان فرسای پیشکسوتان و پیشقراولان عرصه ادب همچون مولانا، سعدی، حافظ، نظامی و خاقانی به عنوان میراث و ودیعه ای گران سنگ به ما سپرده شده که ما نیز وظیفه داریم این امانت مرواریدگونه را با حفظ ماهیت و اصالت و به گونه ای مطلوب به آیندگان بسپاریم و آنان را در خصوص پاسداشت و صیانت از این میراث جاودان آگاه سازیم.
پیشینه ی تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی
تحقيقات و مقالاتي كه در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته اند كه بعضي از آنها عبارتند از :
1- كتاب ادبیات و زبان فارسي حسن انوري و احمدي گيوي مورد مطالعه قرار گرفت تا آموزش ادبیات و از طرق مختلف انجام گيرد.
2- براي ياد آوري مراحل اقدام پژوهي و اجراي آن به مقالات متعددي از قاسمي پويا، حنا فريس ، منوچهر همايون فر و صفورا يزد چي مراجعه شد.
3- از اينترنت نيز مقالات مختلفي در مورد ادبیات و زبان فارسي و آموزش آن مطالعه گرديد.
پیشینه ی تحقیق درباره افت تحصیلی:
افت تحصیلی به طور عام عبارت است از جنبه ها ی مختلف شکست تحصیلی که شامل غیبت مطلق از مدرسه ، ترک تحصیل قبل از موعد مقرر و تکرار پایه است .(پولادی 1375)
افت تحصیلی یک مفهوم کلی است و باید به بخش های مختلف تقسیم شود :الا به مدرسه نیامدن ،رد شدن ، عدم رغبت و بی میلی به مدرسه و مواد درسی ،غیبت های متوالی ، ترک تحصیل و کیفیت ناموغوب تعلیم و تربیت . افت تحصیلی عبارت است از وقوع ترک تحصیل زود رس و تکرار پایه تحصیلی در نظام آموزش و پرورش کشور .
لذا بر اساس این تعریف دانش اموزان تیز هوش نیز ممکن است دچار فت تحصیلی وکم اموزی بشوند .لذا افت تحصیلی مسئله ی است عام و نسبی.
کاربرد دقیق صطلاح افت یا اتلاف در اموزش وپرورش از زبان اقتصا ددانان گر فته شده واموزش رابه صنعتی تشبیه می کند که بخشی از سرمایه و مواد اولیه ای را که باید به محصول نهایی تبدیل می شد تلف نمود و نتیجه مطلوب و مورد انتظار را ه بار نیاورده است شاید این تشبیه چندان خوشایند نباشد و اصطلاح شکست تحصیلی و وا ماندگی از تحصیل مطلوب تر باشد. با وجود این اگر از نقطه نظر منابع و مخارجی که دولت در اختیار نهاد تعلیم و تربیت قرار می دهد به آموزش و پرورش بنگریم بدون شک آموزش و پرورش یکی از بزرگترین مشاغل اقتصادر جهان می باشد .لذا می توان اصطالح افت یا اتلاف را در مورد این نهاد نیز به کار برد یعنی در حقیقت در فرایند تعلیم و تربیت افت شامل اتلاف در پرورش و یادگیری انسانها ، تاسیسات ساختمانی و تجهیزات مدارس و موسسات آموزشی و ارزش کار معلمان و اوقات دانش آموزان به وجود می آید . اگر فرض کنیم که هدف همه دانش آموزانی که واردیک مرحله از مقطع تحصیلی میشوند ، گذراندان موفقیت آمیز آن دوره یا مقطع باشد بنابر این ، هم تکرار پایه های تحصیلی یک دوره و هم ترک تحصیل پیش از پایان دوره را نیز می توان به عنوان افت تحصیلی تلقی کرد.


دانلود گزارش تخصصی زبان و ادبیات فارسی


گزارش ادبیات


نمونه گپزارش تخصصی ادبیات


دانلود گزارش تخصصی ادبیات


گزارش تخصصی ادبیان


نمونه گزارش تخص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


magiran.com: شناسنامه مجله زبان و ادبيات فارسي

ويراستار فارسي: نسرين قدمگاهي ثاني ... مشهد، قاسم آباد، چهارراه اماميه، خيابان شاهد،
مجتمع علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي، دفتر مجله تخصصي ادبيات فارسي.

گزارش نشست تخصصی "آسیب شناسی متون درسی رشته زبان و ادبیات ...

گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با مشارکت
دانشگاه نیشابور نشست تخصصی با عنوان آسیب شناسی متون درسی رشته زبان و
ادبیات ...

دانلود گزارش تخصصی دبیر زبان و ادبیات فارسی | گزارش فایل

6 فوریه 2017 ... دانلود گزارش تخصصی: علاقمند نمودن دانش آموزان به درس زبان. و ادبیات فارسی
بوسیله آموزشهای دانش آموز محوری و مدرسه محوری. فرمت فایل ورد و قابل ...

گزارش تخصصی ادبیات فارسی ۲ و زبان فارسی ۲ - علم زبان

29 ژوئن 2016 ... بخشی از گزارش تخصصی ادبیات فارسی 2 و زبان فارسی2در این گزارش تخصصی
ادبیات فارسی و زبان فارسی به این خواهیم پرداخت که نقاط ضعف را ...

گزارش همایش ملی میراث مشترک زبان ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در ...

وی در سخنرانی خود تأکید داشت که با توجه به نقش زبان فارسی در فرهنگ و زبان
عربی لازم است توجه ویژهای به این زبان در محافل علمی و ... گزارش نشست‌های تخصصی
.

آموزشی- خبری - روش های پیشنهادی برای تدریس دروس زبان وادبیات فارسی

آموزشی- خبری - روش های پیشنهادی برای تدریس دروس زبان وادبیات فارسی - این
وبلاگ به اطلاع رسانی از فعالیتهای گروه ادبیات فارسی ناحیه 2 ساری می پردازد.

magiran.com: شناسنامه مجله زبان و ادبيات فارسي

ويراستار فارسي: نسرين قدمگاهي ثاني ... مشهد، قاسم آباد، چهارراه اماميه، خيابان شاهد،
مجتمع علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي، دفتر مجله تخصصي ادبيات فارسي.

زبان اسپرانتو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زبان اسپرانتو (به اسپرانتو: Esperanto) معروف‌ترین زبان علمی یا فراساخته جهان
است که از ... زبان مادری خود (زبان فارسی)، الهام گرفته است، و در عین حال برای
گسترش زبان ... از زبان بین‌المللی اسپرانتو برای فارسی‌زبانان، و معرفی ادبیات و
فرهنگ ایران به .... تعداد بی‌شماری واژه‌نامه‌های عمومی و تخصصی به زبان اسپرانتو و در
رشته‌های ...

گردهمایی دانش اموختگان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد واحد یاسوج

25 مه 2016 ... به گزارش روابط عمومی دانشگاه گردهمایی دانش اموختگان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
آزاد اسلامی واحد یاسوج برگزار شد. دبیر گردهمایی دانش آموختگان ...

انگليسي براي دانشجويان رشته ادبيات فارسي - سازمان مطالعه و تدوين ...

كد كتاب : 933/ گروه تخصصي : زبان و ادبيات فارسي ,زبان انگليسي تخصصي علوم
... اين كتاب براي دانشجويان رشته ادبيات فارسي در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان ...

دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی Scientific Journals Management System. ... مجلات علمی و
پژوهشی تخصصی دانشگاه‌ها، از جمله منابعی هستند که محققان و پژوهشگران ... شماره ۳
شهریور ۲۵۳۷ (۱۳۵۷) «گزارش کار و سخنرانی‌های پنجمین کنگره جغرافیدانان ایران».

زبان اسپرانتو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زبان اسپرانتو (به اسپرانتو: Esperanto) معروف‌ترین زبان علمی یا فراساخته جهان
است که از ... زبان مادری خود (زبان فارسی)، الهام گرفته است، و در عین حال برای
گسترش زبان ... از زبان بین‌المللی اسپرانتو برای فارسی‌زبانان، و معرفی ادبیات و
فرهنگ ایران به .... تعداد بی‌شماری واژه‌نامه‌های عمومی و تخصصی به زبان اسپرانتو و در
رشته‌های ...

دانلود گزارش تخصصی املا درس فارسی - آپارات

26 دسامبر 2016 ... فروش فایل این نمونه گزارش تخصصی املا برای همه مقاطع ابتدایی راهنمایی و
دبیرستان و دخترانه و پسرانه می توان استفاده کرد در این گزارش تخصصی ...

نمونه سوالات دبیر ادبیات فارسی آموزش و پرورش ۹۶ - استخدام در آزمون های ...

مجموعه ای از سوالات استخدامی عمومی و تخصصی آموزش و پرورش ویژه دبیر ادبیات
فارسی را برای آماده سازی بیشتر شما کاربران ... ۳۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی همراه
با پاسخنامه ... برچسبدانلود نمونه سوالات دبیر ادبیات فارسی نمونه سوالات استخدامی
آموزش و پرورش · قبلی نمونه پوشه کار ابتدایی · بعد دانلود گزارش کارآموزی بانک
انصار ...

دانلود گزارش تخصصی درس فارسی : درس فارسی

دانلود رایگان گزارش تخصصی درس فارسی شرح مختصر: موضوع گزارش تخصصی:
آموزش ... گزارش تخصصی معلمان ارزش و اهمیت درس ادبیات فارسی در مقطع متوسطه ...
زبان فارسي به عنوان يکي از زبان‌هاي غني و کهن دنيا و زبان دوم اسلام، به لحاظ گستره
...

شهر مجازی زبان و ادب فارسی

آموزش زبان فارسی ... دانلود .... داستانکاساتیدمشاوره تخصصیارتباط زنده. □ گاهی
باید نشنید چند قورباغه از ... تازه ها اخبار گزارش گفتگو اطلاعیه ... ادبیات عرفانی.

گزارش تخصصی درس ادبیات فارسی دبیرستانword

11 نوامبر 2016 ... دانلود گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی دبیرستان در باب بهبود ... دبیران زبان
فارسی، هنگام آموزش این درس در مقطع متوسطه ، با مشکلاتی از جمله ...

کلید تصحیح و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سوم دبیرستان سال 96 ...

16 مه 2017 ... ادبیات فارسی تخصصی, پنج شنبه 4 خرداد, رشته انسانی ..... بده،فکر کردم زبان
فارسی رو خوب دادم،اما وقتی کلید رو نگاه کردم اصلا خوب نبود،من واسه ...

بایگانی‌ها گزارش تخصصی رایگان - کافی نت معلم

گزارش تخصصی ویژه معلمان_اهمیّت خواندن و نوشتن و فراگیری درس فارسی ... گزارش
تخصصی ویژه معلمان_دلایل بی علاقگی و ضعف دانش آموزان به درس زبان ... گزارش
تخصصی ویژه معلمان_موانع پیشرفتی و علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس ادبیّات
فارسی ... بخش دانلود گزارش های تخصصی به طور مرتب بروزرسانی شده و هر روز فایل
های ...

گزارش تخصصی ادبیات فارسی متوسطه اول - دانلود - هفت بلاگ

گزارش تخصصی جذاب نمودن درس ادبیات فارسی متوسطه اول و دوم برای دانش آموزان ....
گزارش تخصصی معلمان جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان و ادبیات ...

نمونه سوالات دبیر ادبیات فارسی آموزش و پرورش ۹۶ - استخدام در آزمون های ...

مجموعه ای از سوالات استخدامی عمومی و تخصصی آموزش و پرورش ویژه دبیر ادبیات
فارسی را برای آماده سازی بیشتر شما کاربران ... ۳۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی همراه
با پاسخنامه ... برچسبدانلود نمونه سوالات دبیر ادبیات فارسی نمونه سوالات استخدامی
آموزش و پرورش · قبلی نمونه پوشه کار ابتدایی · بعد دانلود گزارش کارآموزی بانک
انصار ...

دانلود رایگان نمونه سوالات زبان تخصصی پیام نور + پاسخنامه | کالج ...

نمونه سوال زبان تخصصی دانشگاه پیام نور نیمسال دوم ۹۳-۹۴ + پاسخنامه دانلود سوال +
... دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه , دانلود نمونه سوال زبان تخصصی ,
دانلود ... پایان نامه رشته احکام و معارف اسلامی (2), پایان نامه رشته ادبیات فارسی (1)
.... نامه ، مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی ، گزارش کار آموزی و نمونه سوالات استخدامی.

سوالات ضمن خدمت، اقدام پژوهی، گزارش تخصصی، درس پژوهی فرهنگیان

چنانچه به دنبال دانلود سوالات آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان، تحقیق های اقدام پژوهی،
درس پژوهی، گزارش تخصصی و یا برنامه سالانه مدیران هستید روی عنوان مورد نظر خود ...

دانلود گزارش تخصصی معلمان

13 مه 2017 ... 15 : گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ... 21 :
گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی: افزایش یادگیری مفاهیم ...

معنی درس های دشوار درس ادبیات فارسی 3 تخصصی - آموزش زبان و ...

آموزش زبان و ادبیات فارسی - معنی درس های دشوار درس ادبیات فارسی 3 تخصصی - دوره
ی ... گفتم همین طور بود اما برای خلیفه به چند شکل گزارش داده اند تا کاملا رنجیده ...

زبان اسپرانتو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زبان اسپرانتو (به اسپرانتو: Esperanto) معروف‌ترین زبان علمی یا فراساخته جهان
است که از ... زبان مادری خود (زبان فارسی)، الهام گرفته است، و در عین حال برای
گسترش زبان ... از زبان بین‌المللی اسپرانتو برای فارسی‌زبانان، و معرفی ادبیات و
فرهنگ ایران به .... تعداد بی‌شماری واژه‌نامه‌های عمومی و تخصصی به زبان اسپرانتو و در
رشته‌های ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

... اطلاعیه ها · اطلاعات تماس · اخبار · گالری تصاویر · خبرنامه دانشگاه آزاد · دانلود ...
اخبار; اخبار ورزشی و فوق برنامه; دسترسی سریع; همایش ها; انتشارات; گزارش
تصویری ...

گزارش نشست تخصصی "آسیب شناسی متون درسی رشته زبان و ادبیات ...

گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با مشارکت
دانشگاه نیشابور نشست تخصصی با عنوان آسیب شناسی متون درسی رشته زبان و
ادبیات ...

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی راهنمایی - راهنمای دانشجو

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی راهنمایی ... دانلود گزارش تخصصی معلمان
ابتدایی درس فارسی. 0 تومان ... دانلود گزارش تخصصی فارسی بخوانیم ابتدایی ...

سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی تخصصی(3) رشته علوم انسانی با ...

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی رشته انسانی و ...
سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی تخصصی(3) رشته علوم انسانی با پاسخنامه ...
دانلود سوال. رایگان. دانلود پاسخ. 100 تومان. هرگونه انتشار الکترونیکی این فایل ها
غیر مجاز بوده و متخلف تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد. امتیاز آزمون : گزارش خرابی
فایل ...

آموزش زبان و ادبیات فارسی رشته - دانشگاه فرهنگیان

برنامه درسی. دوره کارشناسی پیوسته. رشته. آموزش. زبان و ادبیات فارسی. )بازنگری
شده(. کمیته تخصصی برنامه. های آموزش و پرورش )گروه هفتم(. 32. فروردین. ماه. 5231 ...

دانلود جزوه تمامی اعلام و لغات ادبیات فارسی به همراه معنی در تمام پایه ها ...

آزمون فوق تخصصی بورد پزشکی فردا برگزار می‌شود ... ثبت نام در آزمون زبان
انگلیسی وزارت بهداشت 20 شهریور 96 آغاز می شود ..... تمامی اعلام و لغات ادبیات
فارسی کنکوری سال اول و دوم و سوم و چهارم به همراه معنی آنها ... گزارش تخلف : اگر
مطلبی در سایت کنکور مشاهده کردید که متعلق به شماست و از انتشار عمومی آن رضایت
ندارید کافیست ...

گزارش تخصصی دهم :: دانلود گزارش تخصصی معلمان

دانلود گزارش تخصصی معلمان ... گزارش تخصصی ادبیات فارسی .... شماره 110 :
گزارش تخصصی کلیه آموزگاران و دبیران : حل مشکل لکنت زبان یکی از دانش آموزان
با راه ...

مشکلات و راهکارهای تدریس درس ادبیات راهنمایی|گزارش اقدام پژوهی

3 مه 2016 ... در: گزارش اقدام پژوهی رایگانتگ ها: انجام پروپزال, انجام تحقیق دانشجویی, پروپزال
آماده, تدریس ... روش های نوین تدریس زبان و ادبیات فارسی.. ۳ .... برای دانلود گزارش
اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی ... زندگی نامه · گزارش اقدام
پژوهی · گزارش اقدام پژوهی رایگان · گزارش تخصصی · گزارش کارآموزی ...

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته زبان و ادبیات فارسی پیام نور

گزارش کار آزمایشگاه خاکشناسی · دانلود ... دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته
زبان و ادبیات فارسی پیام نور ... زبان تخصصی قسمت اول زبان خارجه تخصصی 1.

کارورزی دبیری زبان و ادبیات فارسی | کارورزی سرا

25 مارس 2017 ... ... رشته زبان فارسی,کارورزی رشته دبیری ادبیات,کارورزی2,کارورزی,کارورزی ...
فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس |.

ادبیات فارسی تخصصی - همشاگردی

دسته: ادبیات فارسی تخصصی ... دانلود کتاب لغات مهم ادبیات فارسی (عمومی ) کنکور
( کلیه رشته ها ) نویسنده : علی سلیمانی دانلود ... روش خواندن زبان فارسی کنکور.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

... اطلاعیه ها · اطلاعات تماس · اخبار · گالری تصاویر · خبرنامه دانشگاه آزاد · دانلود ...
اخبار; اخبار ورزشی و فوق برنامه; دسترسی سریع; همایش ها; انتشارات; گزارش
تصویری ...

magiran.com: شناسنامه مجله زبان و ادبيات فارسي

ويراستار فارسي: نسرين قدمگاهي ثاني ... مشهد، قاسم آباد، چهارراه اماميه، خيابان شاهد،
مجتمع علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي، دفتر مجله تخصصي ادبيات فارسي.

دانلود رایگان نمونه سوالات زبان تخصصی پیام نور + پاسخنامه | کالج ...

نمونه سوال زبان تخصصی دانشگاه پیام نور نیمسال دوم ۹۳-۹۴ + پاسخنامه دانلود سوال +
... دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه , دانلود نمونه سوال زبان تخصصی ,
دانلود ... پایان نامه رشته احکام و معارف اسلامی (2), پایان نامه رشته ادبیات فارسی (1)
.... نامه ، مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی ، گزارش کار آموزی و نمونه سوالات استخدامی.

مجموعه نرم افزارهای ادبیات | مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور

23 نوامبر 2013 ... شايان توجه مي‌باشد، مجموعه نرم‌افزارهاي «ادبيات»، جهت استفاده عموم اشخاص و ... ۷
ترجمه و شرح شاهنامه در ۲۰ جلد به چهار زبان (فارسي، عربي، انگليسي و ...

سایت تجربیات معلمان و دبیران عالی و خبره

گزارش تخصصی ادبیات فارسی · گزارش تخصصی ... گزارش تخصصی دبیر و
آموزگار و معلم ورزش و تربیت بدنی ... تجربیات دبیر زبان انگلیسی متوسطه دو (
شماره 2 ) ...

دانلود رایگان نمونه سوالات زبان تخصصی پیام نور + پاسخنامه | کالج ...

نمونه سوال زبان تخصصی دانشگاه پیام نور نیمسال دوم ۹۳-۹۴ + پاسخنامه دانلود سوال +
... دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه , دانلود نمونه سوال زبان تخصصی ,
دانلود ... پایان نامه رشته احکام و معارف اسلامی (2), پایان نامه رشته ادبیات فارسی (1)
.... نامه ، مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی ، گزارش کار آموزی و نمونه سوالات استخدامی.

گزارش نشست تخصصی "آسیب شناسی متون درسی رشته زبان و ادبیات ...

گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با مشارکت
دانشگاه نیشابور نشست تخصصی با عنوان آسیب شناسی متون درسی رشته زبان و
ادبیات ...

بایگانی‌ها گزارش تخصصی رایگان - کافی نت معلم

گزارش تخصصی ویژه معلمان_اهمیّت خواندن و نوشتن و فراگیری درس فارسی ... گزارش
تخصصی ویژه معلمان_دلایل بی علاقگی و ضعف دانش آموزان به درس زبان ... گزارش
تخصصی ویژه معلمان_موانع پیشرفتی و علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس ادبیّات
فارسی ... بخش دانلود گزارش های تخصصی به طور مرتب بروزرسانی شده و هر روز فایل
های ...

آموزشی- خبری - روش های پیشنهادی برای تدریس دروس زبان وادبیات فارسی

آموزشی- خبری - روش های پیشنهادی برای تدریس دروس زبان وادبیات فارسی - این
وبلاگ به اطلاع رسانی از فعالیتهای گروه ادبیات فارسی ناحیه 2 ساری می پردازد.

سوالات ضمن خدمت، اقدام پژوهی، گزارش تخصصی، درس پژوهی فرهنگیان

چنانچه به دنبال دانلود سوالات آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان، تحقیق های اقدام پژوهی،
درس پژوهی، گزارش تخصصی و یا برنامه سالانه مدیران هستید روی عنوان مورد نظر خود ...

بنیاد سعدی - آموزش-منابع آموزشی و کمک آموزشی-کتاب دکتر صفار مقدم

از طریق پیوندهای زیر می توانید 4 جلد کتاب زبان فارسی دکتر صفارمقدم را دریافت
نمایید. ... برای دانلود Internet Download Manager از این پیوند استفاده نمایید.

نمونه گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی دبیرستان - فایلار:مقاله ...

9 نوامبر 2016 ... نمونه گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم : دانلود گزارش … ... دانش آموزان سال چهارم
با کمک … گزارش تخصصی املا درس فارسی نمونه ۲ – علم زبان.

بنیاد سعدی - آموزش-منابع آموزشی و کمک آموزشی-کتاب دکتر صفار مقدم

از طریق پیوندهای زیر می توانید 4 جلد کتاب زبان فارسی دکتر صفارمقدم را دریافت
نمایید. ... برای دانلود Internet Download Manager از این پیوند استفاده نمایید.

انگليسي براي دانشجويان رشته ادبيات فارسي - سازمان مطالعه و تدوين ...

كد كتاب : 933/ گروه تخصصي : زبان و ادبيات فارسي ,زبان انگليسي تخصصي علوم
... اين كتاب براي دانشجويان رشته ادبيات فارسي در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان ...

دانلود لیست منابع و ارائه دروس نیمسال اول ۹6-۹5 پیام نور - اخبار پیام نور

21 دسامبر 2016 ... دانلود لیست منابع و ارائه دروس نیمسال اول ۹۶-۹۵ پیام نور ... به گزارش سایت پی ان یو
نیوز PnuNews.com لیست ارائه دروس و منابع درسی مقطع کارشناسی .... زبان و
ادبیات فارسیزبان و ادبیات انگلیسی – زبان و ادبیات عربی.

دانلود رایگان نمونه سوالات زبان تخصصی پیام نور + پاسخنامه | کالج ...

نمونه سوال زبان تخصصی دانشگاه پیام نور نیمسال دوم ۹۳-۹۴ + پاسخنامه دانلود سوال +
... دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه , دانلود نمونه سوال زبان تخصصی ,
دانلود ... پایان نامه رشته احکام و معارف اسلامی (2), پایان نامه رشته ادبیات فارسی (1)
.... نامه ، مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی ، گزارش کار آموزی و نمونه سوالات استخدامی.

مجموعه نرم افزارهای ادبیات | مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور

23 نوامبر 2013 ... شايان توجه مي‌باشد، مجموعه نرم‌افزارهاي «ادبيات»، جهت استفاده عموم اشخاص و ... ۷
ترجمه و شرح شاهنامه در ۲۰ جلد به چهار زبان (فارسي، عربي، انگليسي و ...

ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه زﺑﺎن وادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ اﯾﺮان 1386-1382( از

ﺗﺨﺼﺼﯽ. زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ، ﺣﻀﻮر داﺋﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻬﻮر. در اﯾﻦ ﻣﺠﻼت. ،. ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن .... ﻫﻤﮑﺎران
در ﻣﻘﺎﻟﻪ. اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. " ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮔﺰارش. ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻘﺎﻻت. ﭼﺎپ. ﺷﺪه ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮا. ﻧﯽ زﺑﺎن و ..... اي ﻣﺜﻞ
زﺑﺎن و. ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ. ،. ﻫﺸﺖ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ دارد . ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ده ﻣﺠﻠﻪ. ﻋﻠﻤﯽ.

دانلود رایگان گزارش تخصصی درس ادبیات | کانون تخصصی دانشجو

گزارش تخصصی برای درس ادبیات فارسی متوسطه چگونگی فراهم آوردن زمینه ... از
افت تحصیلی دانش آموزان بوسیله راهکار های مدرسه محور در درس زبان و ادبیات فارسی.

گزارش تخصصی دانلود گزارش تخصصي براي ارزشيابي درس فارسي ...

دانلود گزارش تخصصی فارسی متوسطه دوم,گزارش تخصصی متوسطه دوم,نمونه گزارش ...
حتی دبیران ادبیات نیز بعضی مطالبی را که در زبان فارسی آموزش می دهند، به کار ...

آموزشی- خبری - روش های پیشنهادی برای تدریس دروس زبان وادبیات فارسی

آموزشی- خبری - روش های پیشنهادی برای تدریس دروس زبان وادبیات فارسی - این
وبلاگ به اطلاع رسانی از فعالیتهای گروه ادبیات فارسی ناحیه 2 ساری می پردازد.

دبیرخانه ادبیات فارسی استان تهران

دبیرخانه ادبیات فارسی استان تهران - اداره کـــل شهرستـــــانهای استــــان تهـــــــران -
دبیرخانه ادبیات فارسی استان تهران. ... گزارش فعالیت سرگروه ها -دبیران و دانش
آموزان · گزارش ها · خواندنی ها ... دانلود ها. تاريخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | 13:4 | نویسنده : سرگروه
زبان و ادبیات فارسی. خداوندا چو ... 5-ارسال مقاله برای مجلۀ علمی - تخصصی رودکی و
پویه.

ادبیات فارسی تخصصی - همشاگردی

دسته: ادبیات فارسی تخصصی ... دانلود کتاب لغات مهم ادبیات فارسی (عمومی ) کنکور
( کلیه رشته ها ) نویسنده : علی سلیمانی دانلود ... روش خواندن زبان فارسی کنکور.

دانلود گزارش تخصصی درس ادبیات فارسی دبیرستان : دانلود گزارش ...

9 نوامبر 2016 ... دانلود+گزارش+تخصصی+م... Oct 12, 2016 - و زبان فارسی 2 دبیرستان گزارش
تخصصی مدیر و معاون نمونه 5 گزارش . ... و ادبیات فارسی بوسیله ...

پلان اتوکد جایگاه سوخت

پاورپوینت درمورد نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخشهای اقتصادی

خلاصه کتاب مبانی جامعه شناسی- بروس کوئین- 170 اسلاید پاورپوینتبانك اطلاعات خواص دارويي وخصوصيات اقليمي ونام علمي گياهان دارويي

دیوان کامل و بدون سانسور ایرج میرزا

دانلود تحقیق كميك استريپ

سنگها و کانیهاتحقیق درباره نظريه دمكراسي جهان وطني ديويد هلد و قابليتهاي اجرائي آن در ايران 20 ص