دانلود فایل


پاورپوینت رابطه دين وعلم با مديريت اسلامي - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه جامع ارائه پاورپوینت و تحقیق

دانلود فایل پاورپوینت رابطه دين وعلم با مديريت اسلامي تعداد اسلاید: 30

فرمت فایل : ppt
تعريف علم
علم عبارت است از مجموعه قضايايي كه حول يك محور (كلّ يا كلّي) مطرح مي شود و با متدهاي مناسب با طبيعت قضاياي مزبور،موردبررسيوتحقيق قرارمي گيرد.
في المثل طبيعت قضاياي منطقي، فلسفي و رياضي با متد تعقلي؛ و طبيعت قضاياي فيزيكي و شيميايي با متد تجربي؛ و طبيعت علوم تاريخي با متد نقلي، مناسبت دارد. حال، اگر فرض كنيم كه همه يا بخشي از مسائل يك علم در منابع ديني مستند به وحي الهي بيان شده و اصطلاحاً با متدتعبدي هم قابل اثبات باشد مي توان قضاياي آن علم را با دو متد، مورد بررسي قرار داد و يا آنها را به دو قسم، ديني و غيرديني، تقسيم كرد. مثلاً مسائل خداشناسي(بحث از صفات وافعال الهي)هم بامتدتعقلي قابل بررسي است كه بخشي از متافيزيك (فلسفه الهي) را تشكيل مي دهد، و هم با متد تعبّدي مستند به وحي الهي يعني با استفاده از منابع ديني (كتاب و سنّت) قابل بررسي است كه خداشناسي ديني ناميده مي شود.
پس صفت ديني براي يك علم (مجموعه خاصي از قضايا) گاهي به اين معني است كه مسائل آن علم، با متد نقلي ديني و با استفاده از منابع مستند به وحي الهي، مورد بررسي قرار مي گيرد
تعريف لغوي دين

دین, واژه اى است عربى که در معاجم و کتب لغت معانی بسیاری برای آن ذکر شده است مانند: ملک و پادشاهی، طاعت و انقیاد، قهر و سلطه ، پاداش و جزاء، عزت و سرافرازی ، اکراه و احسان، همبستگی، تذلل و فروتنی، اسلام و توحید، عادت و روش، ریاست و فرمانبرداری و ...
در آیات قرآن نیز به معانی لغوی دین اشاره شده است و کلمه دین در آیات بکار رفته است ودر هر آیه ای معنای مخصوص خودش را دارد. چنانکه خداوند می فرماید: هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق، صف ، 9 که در این آیه دین به معنی کیش و شریعت آمده است و یا می فرماید: فاعبدالله مخلصاً له الدین، زمر ،2 و در اینجا دین به معنای توحید و یگانگی می باشد . همین موارد استعمال واژه دین‏ در قرآن مى‏تواند به عنوان راهى براى شناسایى و به دست آوردن تعریف دین از دیدگاه اسلام شمرده شود که دین عبارت است از اطاعت، گرایش، فرمانبردارى و تسلیم در برابر حقیقت‏ که در این صورت، با معانى لغوى نیز سازگارى خواهد داشت.
تعريفهاي مديريت
به چرخش در اوردن وبه گردش در اوردن 12
مديريت عبارتست از علم هدايت كردن با تاثر از تصميمات علمي به منظور ايجاد برنامه هاي اجرائي كه توازن بخشيدن به منابع مادي و نيروي انساني را به همراه دارد.
و
...


پاورپوینت رابطه دین وعلم با مدیریت اسلامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


منشور فرهنگی انقلاب اسلامی علم و فناوری

اﺳﻼﻣﻲ. –. ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري. » ﻗﺒﻼً. ﺑ. ﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺟﻨﺎب آﻗـﺎي ﻣﺤﺴـﻦ آژﻳﻨـﻲ. ﺗـﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳـﺪه. اﺳﺖ .
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﻨﻈـﻴﻢ. و اﻏﻠـﺐ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت. در ﻫﺮ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،
ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ...... راﺑﻄﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑ. ﺎ ﻋﻠﻤﺎي دﻳﻨﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ در ﺻﻼح داﻧﺸﮕﺎه و ﺳﻤﺖ ﮔﻴﺮي اﺳﻼﻣﻲ و رﺷﺪ.
ﻣﻌﻨﻮي آن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . روﺣﺎﻧﻴﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺘﻜﻔﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺳﻼم و رﻓﻊ اﺷﻜﺎﻻت ﻓﻜﺮي و ﺳﺪ ﻧﻤﻮدن راه.
اﻧﺤﺮاﻓﺎت و.

عنوان: مقايسه رويکردهاي مديريتي امام علي (ع) با مديريت علمي نوين (نامه ...

اسلام به عنوان کامل ترين دين الهي، سرنوشت ساز تاريخ حيات بشري بوده و هست. در
اين راستا موضوع مديريت اسلامي از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است که بررسي
دقيق و همه جانبه به دليل گستردگي ابعاد و ماهيت آن، کار ساده و آساني نيست و اين
موضوع براي کساني که مي خواهند در مسند مديريت کار کنند جايي بس مهم و دشوارتر
است.

سرفصل های درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | اخبار دکتری ...

19 سپتامبر 2017 ... اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام. اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن نقش زمان و مكان
در فهم و تحقق دين. نقش ديدگاه ولايت فقيه در فهم و تحقق دين. مديريت از ديدگاه قرآن و
معصوم. زمينه‌هاي اصلاح مديريت. حوزه‌هاي مطرح در ادعاي اقتضايي بودن قرآن. راههاي
تأثير وحي بر علوم بشري. سير كلي مباحث و مراحل مقدماتي پژوهش در ...

رابطه فرهنگ و سیاست - فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی

رابطه فرهنگ و سیاست: تبیین جایگاه ارزش‌های دینی در سینمای جمهوری اسلامی ایران در
دهه‌ها‌ی شصت، هفتاد و هشتاد. مقاله 2، دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، بهار 1395، صفحه 38-
68 XML اصل مقاله (576 K). نوع مقاله: علمی پژوهشی. نویسندگان. علی علی حسینی؛
زهره شمس. 1استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان. 2کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی
...

بسم الله الرحمن الرحیم جزوه درس مدیریت اسلامی با موضوع آیین مدیریت ...

هنر مدیریتی یعنی موقعیت شناسی و اینکه علم را به چه اندازه کسب کرده و در کجا وارد
عمل شویم. جنبه حرفه ای: مدیریت یک حرفه است و مدیران امروز در دنیا بالاترین حقوق را
دریافت می کنند. برای ارزیابی مدیران می توان از این چهار بعد استفاده کرد. اسلام
چیست؟ وقتی می گوییم اسلام یعنی دین و وقتی می گوییم دین یعنی اسلام. نه اینکه ...

جستاري کوتاه درباره رابطه علم و دين(1) - راسخون

و خلاصه اين که بايد گفت که امروزه نسبت علم و دين يکي از مسائل مهم فلسفه دين
است که به نوعي به يک مسأله کلامي نيز تبديل شده است يعني در صورت شبهه تعارض
علم و دين اين موضوع کلامي نيز مي باشد. مقاله حاضر به بررسي اين رابطه پرداخته
است . پيشينه رابطه علم و دين. از ديرباز تاريخچه ي رابطه ي علم و دين در دنياي اسلامي
از ...

عنوان: مقايسه رويکردهاي مديريتي امام علي (ع) با مديريت علمي نوين (نامه ...

اسلام به عنوان کامل ترين دين الهي، سرنوشت ساز تاريخ حيات بشري بوده و هست. در
اين راستا موضوع مديريت اسلامي از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است که بررسي
دقيق و همه جانبه به دليل گستردگي ابعاد و ماهيت آن، کار ساده و آساني نيست و اين
موضوع براي کساني که مي خواهند در مسند مديريت کار کنند جايي بس مهم و دشوارتر
است.

اصل مقاله (4622 K) - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

می باشد که در جای خود مفصل بحث شده است. ما رابطه میان علم و دین را پیشفرض.
گرفته، از آن عبور می کنیم. درباره مدیریت اسلامی هرچند تعریفهای فراوانی ارائه شده.
است، هنوز تعریف جامع و مورد قبولی وجود ندارد. در مجموع پنج نگاه به مدیریت. اسلامی
وجود دارد که عبارتاند از: نگاه توحیدی و الاهی، نگاه رشد و تربیت بشری؛. نگاه مکتبی
و ...

واکاوى مناسبات علم و دین از منظر امام خمینى - پرتال امام خمینی

15 مه 2013 ... با توجه به اهمیت این مسئله و جایگاه امام خمینى قدس سرهدر دوران معاصر، در این مقاله
سعى شده است به رابطه علم و دین از منظر امام خمینى قدس سرهپرداخته شود. ... امام خمینى
قدس سره در نقد اندیشه تعارض علم و دین و اسلام و سیاست مى فرماید: «گروهى هستند که
باید گفت از حکومت و قانون و سیاست یا اطلاع ندارند و یا غرض مندانه ...

علوم انسانی - کافی نت باران

اعدام از دیرباز میان بشر بعنوان یکی از مجازاتها متداول بوده و در اسلام هم از این مجازات
استفاده شده است. در این نوشته هدف آن است که با نشان دادن موارد استفاده از مجازا ت قتل
(اعدام) در فقه اسلامی اثبات شود که شارع اسلام در تشریع چنین مجازاتی ناظر به ایجاد
ترس و واهمه دربزهکاران بوده و لذا با استفاده از باور دینی،پیروان خود را به عفو و اغماض
...

تحقیق برنامه ریزی در اسلام - یک دو سه پروژه

ضرورت برنامه ریزی مناسب از منظر دینی امری مؤکد است. از آنجا که در مدیریت اسلامی،
هدف نهایی، هدایت انسان به سوی بندگی خداست، تمام برنامه ریزی ها به آن هدف ختم خواهد
شد. لذا هدف از انجام این پژوهش، تبیین برنامه ریزی در اسلام می باشد. در این مقاله ابتدا
تعاریف ومفهوم برنامه ریزی تشریح گردیده، سپس به اهمیت و ضرورت برنامه ریزی و ...

: دین و جامعه از نگاه شهید مطهری - پایگاه جامع استاد شهید مرتضی مطهری

شهید مطهری در مقاله مدیریت و رهبری در اسلام از حکومت، با عنوان مدیریت اجتماعی نام می
برد، و مدیریت اجتماعی را هم به معنای بسیج کردن نیروی انسان ها و بهره برداری صحیح
از آنها می داند. این نظریه همان گونه که خود استاد یادآور شده است، ضرورت حاکمیت دین را
به عنوان تمام کننده و کامل کننده هدایت های کلی ارائه شده نتیجه می دهد. ایشان در رابطه ...

سرفصل های درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | اخبار دکتری ...

19 سپتامبر 2017 ... اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام. اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن نقش زمان و مكان
در فهم و تحقق دين. نقش ديدگاه ولايت فقيه در فهم و تحقق دين. مديريت از ديدگاه قرآن و
معصوم. زمينه‌هاي اصلاح مديريت. حوزه‌هاي مطرح در ادعاي اقتضايي بودن قرآن. راههاي
تأثير وحي بر علوم بشري. سير كلي مباحث و مراحل مقدماتي پژوهش در ...

سرفصل های درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | اخبار دکتری ...

19 سپتامبر 2017 ... اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام. اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن نقش زمان و مكان
در فهم و تحقق دين. نقش ديدگاه ولايت فقيه در فهم و تحقق دين. مديريت از ديدگاه قرآن و
معصوم. زمينه‌هاي اصلاح مديريت. حوزه‌هاي مطرح در ادعاي اقتضايي بودن قرآن. راههاي
تأثير وحي بر علوم بشري. سير كلي مباحث و مراحل مقدماتي پژوهش در ...

ارائه الگویی جامع برای شناخت مدیریت اسلامی | islamic-sources

شناخت مدیریتی اسلامی و روش شناسی تحقیق در مدیریت اسلامی جهت کاربردی کردن
مفاهیم و اصول آن برای سازمان های اسلامی، بحثی است که در این مقاله به آن پرداخته شده
است. تاکنون تلاش های زیادی جهت شناخت و معرفی مدیریت اسلامی صورت پذیرفته
است، منتهی هنوز به الگویی جامع، اثبات شده و کاربردی که مورد قبول دانشمندان علم
مدیریت ...

چیستی مدیریت اسلامی در بوته نقد - پرتال جامع علوم انسانی

چیستی مدیریت اسلامی در بوته نقد. جعفر محمودی. چکیده مقاله. اداره کردن دیگران با
رویکردی ارزشمدارانه چه در سطح سازمان و چه جامعه برای. نظامی که هویت و مشروعیت خود را
از ... نظام اسلامی - رابطه علم و دین - دانش مدیریت - مدیریت اسلامی - قید احترازی ... دین
مبین اسلام که از مباحث عمده آن تنظیم روابط انسانها است، بهترین مطالب و مسایل را.

مدیریت - رابطه دین با علم

مدیریت - رابطه دین با علم - مدیریت:هنر و دانش انجام کار با و بوسیله دیگران جهت
پیشبرد اهداف سازمان. ... ولی در دنیای اسلام بیشتر رابطه دین با فلسفه مطرح شد و
دلیل این هم مشخص است ، مسلمانان در دوره نهضت ترجمه با میراث فلسفی یونان آشنا
شدند و آن بخش از میراث فلسفی یونان را که با آموزه های دینی سازگار می یافتند ، وارد
حوزه ...

مدیران آینده - مدیریت اسلامی

پس از بیان ویژگی های مدیریت اسلامی و مبانی آن لازم است به نسبت مدیریت اسلامی و
علوم بشری بپردازیم اما پیشاپیش لازم است در موضوع دینی بودن علوم و معنا و
حقیقت آن ... مقاله حاضر با بررسی بیش از 65 منبع دارای دو بخش عمده است: بخش اول
به تبیین مبانی علم مدیریت، معرفی مکاتب و ارائه نظریه های کلاسیک و نئوکلاسیک
و نوین ...

مقالات ISI تحقیقات اسلامی : 167 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

تحقیقات اسلامی به مجموعه مطالعات و بررسی های حوزه های مختلف اقتصادی،اجتماعی و
فرهنگی در ساحت اندیشه دین مبین اسلام اطلاق می شود. ... چشم انداز های اسلامی در مورد
مدیریت تضاد در محیط های تحت مدیریت پروژه. کد مقاله : 1261. فرمت PDF + WORD. 7
صفحه. سال 2011. Islamic perspectives on conflict management within project ...

PowerPoint Presentation - qums

”برنامه ریزی فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب آسیب ها و راهکارها“; محصولي از مديريت
تعالي فرهنگي; تهيه وتنظيم:منيژه و حداني كار شناس فرهنگي; آبان94 مصادف با ...
عوامل خانوادگی; 2-1 ضعف خانواده در هدایت و پیشگیری; خانواده هایی که از تعالیم دینی
فاصله می گیرند به یک فرهنگ برزخی بین اسلام و خواسته های نفسانی خود می رسند.

PowerPoint Presentation - شوراي عالي انقلاب فرهنگي - سامانه پیوست ...

جهان بيني اسلامی. اعتقادات وباورها. هنجارها و ارزشها. الگوهاي رفتاري ونماد ها. مشی
مدیریت. روابط سازمان بابیرون. معماری وتجهیز محیط. نظام های اجرایی سازمان ..کمیت
وکیفیت خدمت. فرهنگ سازمانی. فرهنگ اسلامی. فرهنگ اسلامی. فن آوری سخت(کاربرد
علم درمحصولات مصرفی). فن اوری های نرم(کاربرد علم در سازماندهی امور جامعه). نمادها
ومصنوعات.

رابطه فرهنگ و سیاست - فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی

رابطه فرهنگ و سیاست: تبیین جایگاه ارزش‌های دینی در سینمای جمهوری اسلامی ایران در
دهه‌ها‌ی شصت، هفتاد و هشتاد. مقاله 2، دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، بهار 1395، صفحه 38-
68 XML اصل مقاله (576 K). نوع مقاله: علمی پژوهشی. نویسندگان. علی علی حسینی؛
زهره شمس. 1استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان. 2کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی
...

رابطه فرهنگ و سیاست - فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی

رابطه فرهنگ و سیاست: تبیین جایگاه ارزش‌های دینی در سینمای جمهوری اسلامی ایران در
دهه‌ها‌ی شصت، هفتاد و هشتاد. مقاله 2، دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، بهار 1395، صفحه 38-
68 XML اصل مقاله (576 K). نوع مقاله: علمی پژوهشی. نویسندگان. علی علی حسینی؛
زهره شمس. 1استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان. 2کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی
...

کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی - Symposia.ir

فراخوان ارسال مقاله کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی دبیرخانه دائمی
کنفرانس. ... و مبانی حقوق اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی - اخلاق اسلامی - الهیات
- ادیان و مذاهب - ادیان و عرفان - سبک زندگی اسلامی - جامعه شناسی دینی - کارآمدی دین در
اداره جامعه - کارکرد دین در حوزه مدیریت و اقتصاد - مدیریت شهری و شهر اسلامی - کارکرد
دین ...

اصول مديريت اسلامي

سير اجمالي مباحث مقدمات و اصول. سير اجمالي مباحث. بحث «اصول مديريت اسلامي و
الگوهاي آن»، نيازمند طرح بحثهاي مقدماتي است كه، فهرست آن، ارائه مي شود. مقدمه اول. 1)
نقش«زمان و مكان» در فهم و تحقق دين. 2) نقش ديدگاه« ولايت فقيه» در فهم و تحقق دين.
مقدمه دوم. 1) مديريت از ديدگاه قرآن و معصوم (ع). 2) رابطه دين اسلام و علم. مقدمه سوم.

اندیشه اسلامی 2 استاد احمدی - مبانی رهبری اسلامی وتفاوت آن با رهبری ...

روش هاي كار برگرفته از دين بود .( طه حسين ، ترجمه احمد آرام). مقایسه رهبری در مکتب
اسلام و سایر مکاتب: رهبری یکی از رشته‌های علوم انسانی است و محور آن انسان است و به
همین دلیل در رشته رهبری نیاز خاصی به شناخت انسان می باشد، یکی از مباحثی که ما
در مبحث اخلاق مدیران به آن اشاره کردیم مبحث ارزشهای انسانی بود. به‌سادگی می توان ...

چیستی مدیریت اسلامی در بوته نقد

مقاله حاضر با طرح سؤالاتی پی در پی نسبت به تعاریف مختلفی که تاکنون از
مدیریت اسلامی ارائه گردیده است سعی در شفاف سازی،تعمیق و جامع نگری پیرامون آن
... که به تنهایی بتوانند بار این کار دشوار را بر دوش بگیرند، چنانکه این امر ماهیتی
میان رشته ای داشته و در نهایت به مقوله بسیار مهم و پیچیده"رابطه علم و دین" باز می
گردد.

دائره المعارف اسلامی طهور - نمایش مطلب : رابطه عقل و دین در مدیریت اسلامی

عقل و وحی. یکی از بحث های اساسی و بنیادی در مدیریت اسلامی، رابطه عقل و وحی است.
امروزه تفکری بر اندیشه غربی ها حاکم است مبنی بر این که علم مدیریت مربوط به
علوم تجربی است و رابطه ای بین علم و دین وجود ندارد! اما آیا بین دین و علم رابطه ای
وجود دارد یا این که این دو، امور بی ربط نسبت به یکدیگرند و نباید حوزه های آنها را با
هم خلط ...

اندیشه اسلامی 2 استاد احمدی - مبانی رهبری اسلامی وتفاوت آن با رهبری ...

روش هاي كار برگرفته از دين بود .( طه حسين ، ترجمه احمد آرام). مقایسه رهبری در مکتب
اسلام و سایر مکاتب: رهبری یکی از رشته‌های علوم انسانی است و محور آن انسان است و به
همین دلیل در رشته رهبری نیاز خاصی به شناخت انسان می باشد، یکی از مباحثی که ما
در مبحث اخلاق مدیران به آن اشاره کردیم مبحث ارزشهای انسانی بود. به‌سادگی می توان ...

ارتباط فقه شیعه با توسعه/ توسعه مبتنی بر دین یا سلیقه بشری

1 مه 2016 ... می توان فقه سیاسی را یکی از علوم فقهی دانست و آن را به لحاظ قید سیاسی در تعریف
فقه تعریف کرد. بر این اساس می ... (اسلامی،1387،ص67) مفهوم سیاست: انسان، مدنی
بالطبع است و نیاز به برقراری رابطه های اجتماعی با هم نوعان خود دارد. دیگر حیوانات
نیز با هم زندگی می کنند ولی زندگی آن‌ها اجتماعی نیست. همچنین انسان ...

اندیشه اسلامی 2 استاد احمدی - مبانی رهبری اسلامی وتفاوت آن با رهبری ...

روش هاي كار برگرفته از دين بود .( طه حسين ، ترجمه احمد آرام). مقایسه رهبری در مکتب
اسلام و سایر مکاتب: رهبری یکی از رشته‌های علوم انسانی است و محور آن انسان است و به
همین دلیل در رشته رهبری نیاز خاصی به شناخت انسان می باشد، یکی از مباحثی که ما
در مبحث اخلاق مدیران به آن اشاره کردیم مبحث ارزشهای انسانی بود. به‌سادگی می توان ...

رابطه علم و دین از دیدگاه علامه طباطبایی

به امید روزی که مبانی فلسفی و الگوی نوین فقاهت و مدیریت و حکومت اسلامی ما به
صورت فرمول ریاضی با استفاده از منطق ریاضی ارائه گردد . ... دین در دانشگاهها، الگوی
نوین فقاهت، رابطه علم و دین، رابطه عقل و دین، انتظارات بشر از دین و صدها پروژه
دیگر مورد بهره برداری قرار می گیرد خلاقیت و نوآوری علامه را در معارف ناب اسلامی می
توان در ...

رابطه علم و دین از دیدگاه علامه طباطبایی

به امید روزی که مبانی فلسفی و الگوی نوین فقاهت و مدیریت و حکومت اسلامی ما به
صورت فرمول ریاضی با استفاده از منطق ریاضی ارائه گردد . ... دین در دانشگاهها، الگوی
نوین فقاهت، رابطه علم و دین، رابطه عقل و دین، انتظارات بشر از دین و صدها پروژه
دیگر مورد بهره برداری قرار می گیرد خلاقیت و نوآوری علامه را در معارف ناب اسلامی می
توان در ...

اهميت و ارزش تحقيق در زمينه «مديريت اسلامى» | معرفت

14 جولای 2010 ... در اين مقاله نيز سعى شده است اين مسأله يعنى: ضرورت، اهميت و ارزش مطالعه و تحقيق
درباره مسائل اساسى مديريت از ديدگاه اسلام تا حدى روشن شود. .... گرچه نقد و بررسى
جامع اين نظريه مستلزم تبيين موضوعاتى از قبيل «رابطه علم و دين» و «شأن علوم» از
جمله مديريت و «شأن دين» است، در عين حال، در اين جا به عنوان ...

بسم الله الرحمن الرحیم جزوه درس مدیریت اسلامی با موضوع آیین مدیریت ...

هنر مدیریتی یعنی موقعیت شناسی و اینکه علم را به چه اندازه کسب کرده و در کجا وارد
عمل شویم. جنبه حرفه ای: مدیریت یک حرفه است و مدیران امروز در دنیا بالاترین حقوق را
دریافت می کنند. برای ارزیابی مدیران می توان از این چهار بعد استفاده کرد. اسلام
چیست؟ وقتی می گوییم اسلام یعنی دین و وقتی می گوییم دین یعنی اسلام. نه اینکه ...

مقاله رابطه علم و دین - سیویلیکا

رابطه علم و دین. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۸ | تعداد نمایش خلاصه: ۲۱۱ | نظرات
: ۰. سرفصل ارائه مقاله: دین و سبک زندگی. سال انتشار: ۱۳۹۴. محل انتشار: اولین
کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت،
سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری). کد COI مقاله: ICPEEE02_136. زبان
مقاله: ...

تحکیم بنیان

دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات (تهران). دانشکده مدیریت و اقتصاد. پايان
نامه‌ی كارشناسي ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی. موضوع: تأثیرطرح نظام جامع ... طرح
نظام جامع آموزشی- تربیتی خانواده بمنظور ارتقاء سطح دانش و بينش خانواده ها و پرورش
الهی نسل آینده در زمينه مسائل اقتصادی- بهداشتی- دینی عقیدتی- تحصیلی- سیاسی-
...

رابطه فرهنگ و سیاست - فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی

رابطه فرهنگ و سیاست: تبیین جایگاه ارزش‌های دینی در سینمای جمهوری اسلامی ایران در
دهه‌ها‌ی شصت، هفتاد و هشتاد. مقاله 2، دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، بهار 1395، صفحه 38-
68 XML اصل مقاله (576 K). نوع مقاله: علمی پژوهشی. نویسندگان. علی علی حسینی؛
زهره شمس. 1استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان. 2کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی
...

دانشگاه صنعتی شریف - خانه

دانشگاه ، اخبار دانشگاه ، درباره دانشگاه، دانشکده های دانشگاه ، واحدهای دانشگاه، تقویم
دانشگاه، آلبوم عکس دانشگاه.

علوم انسانی - کافی نت باران

اعدام از دیرباز میان بشر بعنوان یکی از مجازاتها متداول بوده و در اسلام هم از این مجازات
استفاده شده است. در این نوشته هدف آن است که با نشان دادن موارد استفاده از مجازا ت قتل
(اعدام) در فقه اسلامی اثبات شود که شارع اسلام در تشریع چنین مجازاتی ناظر به ایجاد
ترس و واهمه دربزهکاران بوده و لذا با استفاده از باور دینی،پیروان خود را به عفو و اغماض
...

دانشگاه صنعتی شریف - خانه

دانشگاه ، اخبار دانشگاه ، درباره دانشگاه، دانشکده های دانشگاه ، واحدهای دانشگاه، تقویم
دانشگاه، آلبوم عکس دانشگاه.

دانشگاه صنعتی شریف - خانه

دانشگاه ، اخبار دانشگاه ، درباره دانشگاه، دانشکده های دانشگاه ، واحدهای دانشگاه، تقویم
دانشگاه، آلبوم عکس دانشگاه.

دانلود مقاله - سامانه علم سنجی دانشگاه امام صادق

در این مقاله بر آنیم تا به تبیین دیدگاه مقام معظم رهبری، درباره هویت ملی و
ناسیونالیسم بپردازیم. لذا ابتدا به .... دین و نداشتن نظام ارزشی اسلامی میدانند و
تأکید میکنند: ناسیونالیسم ممکن است برای یک ملت. به طور موقت، احساس ..... عمده
تحلیل گران سیاسی و اجتماعی بر ضرورت توجه ویژه به ادیان در مقام شناخت جوامع و
مدیریت. آنها تأکید ...

تحقیق برنامه ریزی در اسلام - یک دو سه پروژه

ضرورت برنامه ریزی مناسب از منظر دینی امری مؤکد است. از آنجا که در مدیریت اسلامی،
هدف نهایی، هدایت انسان به سوی بندگی خداست، تمام برنامه ریزی ها به آن هدف ختم خواهد
شد. لذا هدف از انجام این پژوهش، تبیین برنامه ریزی در اسلام می باشد. در این مقاله ابتدا
تعاریف ومفهوم برنامه ریزی تشریح گردیده، سپس به اهمیت و ضرورت برنامه ریزی و ...

مدیریت اسلامی - چکیده و نقد مقاله تبیین مفهوم مدیریت اسلامی نوشته ...

چکیده: در این مقاله سعی شده است به چهار سوال اساسی پاسخ داده شود یکی اینکه علم
چیست و دوم اینکه دین چیست و سوم اینکه رابطه بین علم و دین چیست و چهارم اینکه
رابطه مدیریت با اسلام چیست. برای پاسخ به سوال علم چیست نویسنده آنرا اینگونه
تعریف می نماید: علم عبارت است از مجموعه قضایایی که حول یک محور(کل یا کلی) مطرح
و با ...

اصل مقاله (4622 K) - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

می باشد که در جای خود مفصل بحث شده است. ما رابطه میان علم و دین را پیشفرض.
گرفته، از آن عبور می کنیم. درباره مدیریت اسلامی هرچند تعریفهای فراوانی ارائه شده.
است، هنوز تعریف جامع و مورد قبولی وجود ندارد. در مجموع پنج نگاه به مدیریت. اسلامی
وجود دارد که عبارتاند از: نگاه توحیدی و الاهی، نگاه رشد و تربیت بشری؛. نگاه مکتبی
و ...

تبیین رابطه علم و دین در مدیریت اسلامی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

12 جولای 2009 ... عنوان مقاله: تبیین رابطه علم و دین در مدیریت اسلامی مولف/مترجم: دکتر محمد علی
رمضانی موضوع: مدیریت اسلامی سال انتشار(میلادی): 2009 وضعیت: تمام متن منبع:
فصلنامه مجموعه سخنرانی مدیریت اسلامی، شماره دوم، زمستان 1387، هیأت مروّجان رهبری و
مدیریت اسلامی تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.

دانلود تحقیق آماده با موضوع مدیریت اسلامی -10صفحه ورد – دانلود 11

16 مارس 2018 ... تعبير “مديريت اسلامى” حاكى از اين است كه مديريت مى تواند داراى دو وصف “اسلامىو
غيراسلامى” باشد، و از اينروى اين سؤال، مطرح مى شود: چه ارتباطى بين مديريت به
عنوان يك علم و بين اسلام به عنوان يك دين، وجود دارد؟ اين پرسش در واقع يكى از
جزئيات پرسش عامتر و كلى ترى است و آن اين است: علوم و فنون مختلف، ...

مقاله تاثیر مدیریت اسلامی بر روی رضایت مندی آموزش و پرورش شهر ...

نتایج نشان داد که بین مدیریت اسلامی و رضایت از حقوق، رضایت از کار، رضایت از
سرپرست کارمندان شاغل در ادارات شهر بوشهر رابطه معناداری وجود دارد. ... کتب الهی علوم
قرآنی و حدیث، آراء و نظریات رهبران و اندیشمندان دینی، عرفان و تصوف، تاریخ و تمدن
ادیان ومذاهب، الهیات اخلاقی و اخلاق دینی، تعلیم و تربیت دینی، مدیریت و رهبری دینی
، ...

پاورپوینت رابطه دین وعلم با مدیریت اسلامی :: هر فایل : انواع فایل دانش ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پاورپوینت رابطه دین وعلم با مدیریت اسلامی» ثبت شده
است -

رابطه فرهنگ و سیاست - فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی

رابطه فرهنگ و سیاست: تبیین جایگاه ارزش‌های دینی در سینمای جمهوری اسلامی ایران در
دهه‌ها‌ی شصت، هفتاد و هشتاد. مقاله 2، دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، بهار 1395، صفحه 38-
68 XML اصل مقاله (576 K). نوع مقاله: علمی پژوهشی. نویسندگان. علی علی حسینی؛
زهره شمس. 1استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان. 2کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی
...

دانلود تحقیق آماده با موضوع مدیریت اسلامی -10صفحه ورد – دانلود 11

16 مارس 2018 ... تعبير “مديريت اسلامى” حاكى از اين است كه مديريت مى تواند داراى دو وصف “اسلامىو
غيراسلامى” باشد، و از اينروى اين سؤال، مطرح مى شود: چه ارتباطى بين مديريت به
عنوان يك علم و بين اسلام به عنوان يك دين، وجود دارد؟ اين پرسش در واقع يكى از
جزئيات پرسش عامتر و كلى ترى است و آن اين است: علوم و فنون مختلف، ...

دانلود مقاله - سامانه علم سنجی دانشگاه امام صادق

در این مقاله بر آنیم تا به تبیین دیدگاه مقام معظم رهبری، درباره هویت ملی و
ناسیونالیسم بپردازیم. لذا ابتدا به .... دین و نداشتن نظام ارزشی اسلامی میدانند و
تأکید میکنند: ناسیونالیسم ممکن است برای یک ملت. به طور موقت، احساس ..... عمده
تحلیل گران سیاسی و اجتماعی بر ضرورت توجه ویژه به ادیان در مقام شناخت جوامع و
مدیریت. آنها تأکید ...

الگوهاي توسعه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

لذا به منظور شناخت و ارزیابی ابعاد متغیرها و عوامل اساسی الگوی اسلامی – ایرانی
پیشرفت، در این مقاله تلاش می شود بصورت اجمال برای بازشناسی مفهوم و ماهیت .... در
وراي همه اين رويكردها نيز رويكردهاي فرهنگي و جامع نگر مبتني بر دين مبين اسلام با
تمسك به دستمايه غني وحي و آموزه هاي ديني به ارائه الگوي اسلامي توسعه پرداخته اند.

ترمیم سریال گوشی N925T S6EDGE

دانلود تحقیق درمورد پيشگيري درمان مريضيها با ورزش

پاورپوینت کمک‌های اولیه و اصول بهداشت

فایل فلش تبلت چینی t730-mainboard v6.3

ترمیم سریال گوشی N925T S6EDGE

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی -8

پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی نهم( پراکندگی های زیست بوم های جهان )

کتاب معنی اسمتحقیق درباره حسابداری مسئوليتهای اجتماعی